Používateľské jazyky a skupiny jazykov

K preddefinovaným jazykom a skupinám, ktoré sú súčasťou programu, môžete navyše vytvárať a používať vlastné rozpoznávacie jazyky a skupiny jazykov.

  • Vytváranie jazyka rozpoznávania OCR
    Táto voľba sa používa na spracovanie textov obsahujúcich mnoho neobvyklých prvkov, ako sú napríklad čísla kódu.
  • Vytváranie skupiny jazykov
    Táto voľba sa používa na rozpoznanie dokumentov napísaných v rôznych jazykoch, ktoré sa nenachádzajú v preddefinovaných jazykových pároch.

Používateľské jazyky a skupiny jazykov