Používanie šablón oblasti

Keď spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením, ako sú napríklad formuláre alebo dotazníky, analyzovanie rozloženia každej strany samostatne zaberie veľa času. Aby ste ušetrili čas, stačí analyzovať iba jeden dokument v skupine podobných dokumentov a uložiť zistené oblasti ako šablónu. Potom môžete použiť túto šablónu pre ďalšie dokumenty v skupine.

Vytvorenie šablóny oblasti:

  1. Otvorte snímku, máte možnosti: program automaticky analyzuje rozloženie, alebo vyznačíte požadované oblasti ručne.
  2. V ponuke Oblasti vyberte príkaz Uložiť šablónu oblasti…. V dialógovom okne ukladania zadajte názov šablóny a kliknite na možnosť Uložiť.

Dôležité! Aby ste mohli používať šablónu oblasti, musíte naskenovať všetky dokumenty v skupine s rovnakou hodnotou rozlíšenia.

Použitie šablóny oblasti:

  1. V okne Dokument vyberte strany, pre ktoré chcete použiť šablónu oblasti.
  2. V ponuke Oblasti vyberte príkaz Načítať šablónu oblasti….
  3. V dialógovom okne Otvoriť šablónu oblasti vyberte požadovanú šablónu oblasti (súbory obsahujúce šablóny oblastí majú príponu *.blk).
  4. V tom istom dialógovom okne vedľa položky Použiť na vyberte možnosťVybraté strany, čím sa šablóna použije len na vybraté strany.

    Poznámka: Ak chcete použiť šablónu na všetky strany aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader, vyberte možnosť Všetky strany.

  5. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Používanie šablón oblasti