Prispôsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader

 • Okná, ktoré nepoužívate, môžete dočasne skryť. Okná zobrazíte/skryjete prostredníctvom ponuky Zobraziť alebo pomocou klávesových skratiek:
  • F5 – okno Strany
  • F6 – okno Snímka
  • F7 – okno Snímka a okno Text
  • F8 – okno Text
  • Ctrl+F5 – okno Priblíženie
 • Veľkosť okna môžete zmeniť tak, že pri stlačenom tlačidle myši budete kurzorom, ktorý sa bude nachádzať v rohu okna, ťahať v požadovanom smere, a tým meniť veľkosť.
 • Môžete meniť aj pozíciu okien Strany a Priblíženie. Použite príkazy z ponuky Zobraziť alebo kontextovú ponuku okna.
 • Môžete upraviť nastavenia zobrazovania chybových správ a hlásení a kontextových správ. Štandardne sa tabla zobrazí vtedy, keď je v okne Strany vybratá určitá strana. Ak chcete zobraziť výstrahy a chybové hlásenia v table ukotvenej v spodnej časti hlavného okna, kliknite na Finereader messagepane button Prispôsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader.
 • Panel Vlastnosti v oknách Snímka alebo Text zobrazíte alebo skryjete tak, že kdekoľvek v okne kliknete pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberiete príkaz Vlastnosti. Takisto môžete kliknúť na Finereader properties image Prispôsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader v spodnej časti okna Snímka alebo na Finereader properties text Prispôsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader v spodnej časti okna Text.
 • Nastavenia niektorých okien je možné prispôsobiť, a to pomocou dialógového okna Možnosti na karte Zobraziť.

Jazyk rozhrania

Keď je program ABBYY FineReader nainštalovaný, je možné vybrať jazyk rozhrania. V tomto jazyku sa zobrazujú všetky správy, názvy dialógových okien, tlačidlá a ponuky programu. Keď je program spustený, môžete zmeniť jazyk používateľského rozhrania.

Pri zmene jazyka používateľského rozhrania postupujte takto:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti, ktoré sa nachádza na karte Rozšírené (Nástroje>Možnosti…).
 2. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk rozhrania vyberte požadovaný jazyk.
 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
 4. Reštartujte program ABBYY FineReader.

Finereader listpicture Prispôsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader Podrobnosti sú uvedené v častiach:

Prispôsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader