Panely nástrojov

V hlavnom okne programu ABBYY FineReader sa nachádza niekoľko panelov nástrojov. Tlačidlá na paneloch nástrojov ponúkajú jednoduchý prístup k príkazom a funkciám programu. Tie isté príkazy môžu byť takisto vykonané ako prostredníctvom ponuky programu, tak aj prostredníctvom klávesových skratiek.

Na Hlavný panel nástrojov sa nachádzajú tlačidlá pre všetky základné príkazy, resp. funkcie: otváranie dokumentu, skenovanie strany, otváranie snímky, rozpoznávanie strán, ukladanie výsledkov, atď.

Zobrazenie Hlavný panel nástrojov…

Finereader wizardbar Panely nástrojov

Panel rýchleho prístupu môžete prispôsobiť pridaním špeciálnych tlačidiel pre prakticky každý príkaz a pre každú funkciu programu. Štandardne sa tento panel nezobrazuje v hlavnom okne. Panel rýchleho prístupu zobrazíte prostredníctvom ponuky Zobraziť>Panely nástrojov, alebo z kontextovej ponuky hlavného panela nástrojov.

Zobrazenie panela rýchleho prístupu…

Finereader quickaccessbar Panely nástrojov
Prispôsobenie panela rýchleho prístupu pridaním alebo odobratím tlačidiel jednotlivých funkcií a príkazov:
  1. Otvorte dialógové okno Prispôsobiť panel nástrojov a skratky. (Nástroje>Prispôsobiť…)
  2. Na karte Panely nástrojov vyberte v poli Kategórie príslušnú kategóriu.

    Poznámka: Vždy, keď zmeníte kategóriu, zmenia sa podľa súboru príkazov (ktoré sa nachádzajú v hlavnej ponuke) aj príkazy v zozname Príkazy.

  3. Zo zoznamu Príkazy vyberte príkaz a kliknite na tlačidlo >> (alebo <<).
    Vybratý príkaz pribudne do zoznamu príkazov na hlavnom paneli (alebo sa z tohto zoznamu odstráni).
  4. Vykonané zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo OK.
  5. Ak chcete zobraziť Panel rýchleho prístupu v pôvodnom zobrazení, kliknite na tlačidlo Obnoviť všetky.

Panely nástrojov s príkazmi pre okná Strany, Snímka a Text sa nachádzajú v hornej časti týchto okien s pevným súborom tlačidiel.

Zobrazenie panelov okien Strany, Snímka a Text…

Finereader windowsbars Panely nástrojov

Tabla Správy dokumentu zobrazuje chyby/výstrahy a kontextové správy v spustenom programe. Štandardne sa tabla zobrazí vtedy, keď je v okne Strany vybratá príslušná strana. V zozname so správami sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel Finereader messagespane previous Panely nástrojov / Finereader messagespane next Panely nástrojov.

Zobraziť tablu Správy dokumentu…

Finereader messagespane Panely nástrojov

Finereader listpicture Panely nástrojov Podrobnosti sú uvedené v častiach:

Panely nástrojov