Hlavné okno

Po spustení programu ABBYY FineReader sa zobrazí hlavné okno, okno Nová úloha sa používa na spustenie rýchlych úloh programu ABBYY FineReader.

Zobraziť hlavné okno…

V hlavnom okne programu ABBYY FineReader sa zobrazuje okno momentálne otvoreného dokumentu. Podrobnosti sú uvedené v časti Dokumenty programu ABBYY FineReader.
Finereader frmainwindow Hlavné okno
  • V okne Strana sú zobrazené strany aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader. K dispozícii sú dva režimy zobrazenia: ikony (malé obrázky reprezentujúce jednotlivé strany) alebo zoznam strán dokumentu a ich vlastností. Prepínať medzi týmito režimami môžete pomocou ponuky skratiek okna, z ponuky Zobraziť a pomocou dialógového okna Možnosti (Nástroje>Možnosti…).
  • V okne Snímka sa zobrazuje snímka aktuálnej strany. V tomto okne môžete upravovať oblasti snímok, snímky strán a vlastnosti textu.
  • V okne Text si môžete prezrieť rozpoznaný text. V tomto okne môžete takisto spustiť funkciu kontroly pravopisu, ako aj formátovať a upravovať rozpoznaný text.
  • Okno Priblíženie zobrazuje zväčšený náhľad snímky riadka alebo spracovávanej oblasti snímky, ktorá sa momentálne upravuje. Zatiaľ čo okno Snímka zobrazuje všeobecný náhľad strany, okno Priblíženie ponúka jednoduchý spôsob prezerania obrázka vo väčšom detaile a priblížení, úpravu typu oblasti a pozície, alebo porovnanie nejasných znakov so zväčšeným náhľadom obrázka. Mierku v okne Priblíženie môžete zmeniť pomocou panela Finereader zoompane Hlavné okno nachádzajúceho sa v spodnej časti okna.

Prepínanie medzi oknami

  • Kombináciou klávesov Ctrl+Tab môžete prepínať medzi oknami
  • Kombináciou klávesov Alt+1 aktivujete okno Strany
  • Kombináciou klávesov Alt+2 aktivujete okno Snímky
  • Kombináciou klávesov Alt+3 aktivujete okno Text

Podrobnosti sú uvedené v časti Klávesové skratky.

Finereader listpicture Hlavné okno Podrobnosti sú uvedené v častiach:

 

Hlavné okno