Dialógové okno Možnosti

Dialógové okno Možnosti obsahuje nastavenia, pomocou ktorých môžete prispôsobiť otváranie, skenovanie a ukladanie dokumentov v rôznych formátoch, takisto môžete prispôsobiť vzhľad okien programu, môžete vybrať svoj uprednostňovaný jazyk a špecifikovať typ tlače zdrojových dokumentov, jazyk rozhrania programu, atď.

Dôležité! Dialógové okno možností sa nachádza v ponuke Nástroje>Možnosti…. Toto dialógové okno je takisto možné zobraziť prostredníctvom panela nástrojov možností, dialógových okien pre ukladanie údajov v rôznych formátoch, dialógových okien používaných na otvorenie snímok a prostredníctvom ponuky skratiek panela nástrojov.

Toto dialógové okno má 6 kariet. Každá karta obsahuje možnosti pre určité funkcie programu:

Dialógové okno Možnosti