Skratky

Program ABBYY FineReader má skratky (klávesové skratky), ktorým sú priradené jednotlivé príkazy. Prehľad klávesových skratiek a priradených príkazov sa nachádza nižšie. Program vám takisto umožňuje nastaviť vlastné klávesové skratky.

Vytvorenie klávesovej skratky:

  1. Kliknite na možnosť Nástroje>Prispôsobiť…. Otvorí sa dialógové okno Prispôsobiť panel nástrojov a skratky.
  2. Na karte Klávesové skratky prejdite na pole Kategórie a vyberte požadovanú kategóriu.
  3. V poli Príkazy vyberte zo zoznamu príkaz, pre ktorý chcete vytvoriť klávesovú skratku.
  4. Kliknite na pole Nová skratka alebo kombinácia, potom stlačte na klávesnici klávesy, ktorými chcete vybratý príkaz spustiť.
  5. Kliknite na tlačidlo Priradiť. Vami určené klávesy sa pridajú do poľa Aktuálna skratka.
  6. Kliknutím na tlačidlo OK uložíte zmeny.
  7. Pôvodné priradenie klávesových skratiek ku klávesom obnovíte tak, že kliknete na tlačidlo Obnoviť (ak ide o vybratú kategóriu príkazu) alebo na tlačidlo Obnoviť všetky (pre všetky skratky).
Ponuka Súbor
Príkaz Klávesová skratka
Skenovať strany… Ctrl+K
Otvoriť súbor PDF/snímku… Ctrl+O
Nový dokument programu FineReader Ctrl+N
Otvoriť dokument programu FineReader… Ctrl+Shift+N
Uložiť dokument ako Ctrl+S
Uložiť snímky… Ctrl+Alt+S
Odoslať dokument programu FineReader e-mailom Ctrl+M
Odoslať snímky strán e-mailom Ctrl+Alt+M
Vytlačiť snímku Ctrl+Alt+P
Vytlačiť text Ctrl+P

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Úpravy
Príkaz Klávesová skratka
Vrátiť späť Ctrl+Z
Znova Ctrl+Enter
Vystrihnúť Ctrl+X
Kopírovať Ctrl+C
Ctrl+Insert
Prilepiť Ctrl+V
Shift+Insert
Vymazať Del (Delete)
Vybrať všetko Ctrl+A
Hľadať… Ctrl+F
Hľadať ďalšie F3
Nahradiť… Ctrl+H

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Zobraziť
Príkaz Klávesová skratka
Zobraziť okno strán F5
Zobraziť len snímku strany F6
Zobraziť snímku aj text strany F7
Zobraziť len text strany F8
Zobraziť okno priblíženia Ctrl+F5
Ďalšie okno Ctrl+Tab
Predchádzajúce okno Ctrl+Shift+Tab
Vlastnosti… Alt+Enter

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Dokument
Príkaz Klávesová skratka
Čítať Ctrl+Shift+R
Analyzovať rozloženie Ctrl+Shift+E
Prejsť na ďalšiu stranu Alt+Šípka nadol
Page Up (O stranu nahor)
Prejsť na predchádzajúcu stranu Alt+Šípka nahor
Page Down (O stranu nadol)
Prejsť na stranu… Ctrl+G
Zavrieť aktuálnu stranu Ctrl+F4

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Strana
Príkaz Klávesová skratka
Čítať stranu Ctrl+R
Analyzovať rozloženie strany Ctrl+E
Upraviť snímku strany… Ctrl+Shift+C
Odstrániť všetky oblasti a text Ctrl+Delete (Del)
Odstrániť text Ctrl+Shift+Delete (Del)
Vlastnosti strany… Alt+Enter

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Oblasti
Príkaz Klávesová skratka
Čítať oblasť Ctrl+Shift+B
Zmeniť typ oblasti na Oblasť rozpoznávania Ctrl+1
Zmena typu oblasti na Text Ctrl+2
Zmena typu oblasti na Tabuľka Ctrl+3
Zmena typu oblasti na Obrázok Ctrl+4
Zmena typu oblasti na Čiarový kód Ctrl+5

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Nástroje
Príkaz Klávesová skratka
Správca automatizácií… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Zobraziť slovníky… Ctrl+Alt+D
Editor jazykov… Ctrl+Shift+L
Editor vzorov… Ctrl+Shift+A
Kontrola pravopisu… Ctrl+F7
Ďalšia chyba Shift+F4
Predchádzajúca chyba Shift+F5
Možnosti… Ctrl+Shift+O

Finereader  Skratky -content/uploads/sub/finereader/sk/source/commonimages/backtotop.gif"> Naspäť na začiatok

Ponuka Pomocník
Príkaz Klávesová skratka
Pomocník programu ABBYY FineReader 10 F1

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Všeobecné
Príkaz Klávesová skratka
Vyznačiť vybratú časť textu tučným písmom Ctrl+B
Vyznačiť vybratú časť textu kurzívou Ctrl+I
Podčiarknuť vybratú časť textu Ctrl+U
Vybrať bunky tabuľky Smerové tlačidlá
Výber okna Strany Alt+1
Výber okna Snímka Alt+2
Výber okna Text Alt+3
Výber okna Priblíženie Alt+4

Finereader backtotop Skratky Naspäť na začiatok

Skratky