Podporované jazyky

Program ABBYY FineReader 10 podporuje 186 jazykov.

Program ABBYY FineReader podporuje nasledujúce jazyky*:

Hlavné jazyky

Významnou charakteristikou týchto hlavných jazykov je to, že program ABBYY FineReader pre ne poskytuje slovníkovú podporu. Na kontrolu textov napísaných v týchto jazykoch môžete použiť funkciu kontroly pravopisu v programe ABBYY FineReader.

 • Anglický
  Germánsky jazyk. Hlavný medzinárodný jazyk. Jazyk Spojených národov. Úradný jazyk USA, Kanady, Veľkej Británie, Írska (spolu s Írštinou), Austrálie, Nového Zélandu, Indie (dočasný stav) a 15 afrických štátov, vrátane: Juhoafrickej republiky, Nigérie, Ghany, Ugandy a niektorých iných. Materinský jazyk zhruba 410 miliónov ľudí. Tento jazyk používa pri dorozumievaní vyše jedna miliarda ľudí.
 • Arménsky (východný, západný, Grabar)
  Indoeurópsky jazyk, tvoriaci svoju vlastnú skupinu. Úradný jazyk Arménska, ktorý sa používa aj v Gruzínsku, Azerbajdžane a v Rusku. Grabar je starý knižný arménsky jazyk, ktorý je v súčasnosti používaný výhradne ako jazyk kňazov a duchovenstva. Moderný spisovný jazyk má dve hlavné varianty – východnú (Jerevan), ktorou sa hovorí v Arménsku, a západnú, ktorou sa hovorí na Blízkom Východe a v západnej Európe. Materinský jazyk zhruba 7 miliónov ľudí.
 • Baškirský
  Turkický jazyk. Používa sa v Rusku (Baškirsko a priľahlé oblasti). Materinský jazyk zhruba 1 milióna ľudí.
 • Bulharský
  Južnoslovanský jazyk. Úradný jazyk používaný v Bulharsku. Materinský jazyk zhruba 9 miliónov ľudí.
 • Chorvátsky
  Južnoslovanský jazyk. Až do vzniku samostatného Chorvátska sa pokladal za totožný jazyk so srbským, tvoriac jeden srbochorvátsky jazyk, (jediný rozdiel spočíva v rozdielnom systéme písania — cyrilika pre srbčinu a latinka pre chorvátčinu) Úradný jazyk v Chorvátsku. Materinský jazyk zhruba 5 miliónov ľudí.
 • Český
  Západoslovanský jazyk. Úradný jazyk Českej republiky, ktorým sa hovorí aj v Slovenskej republike. Materinský jazyk zhruba 12 miliónov ľudí.
 • Dánsky
  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk v Dánsku, ktorým sa hovorí aj v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Materinský jazyk zhruba 5,5 miliónov ľudí.
 • Estónsky
  Ugrofínsky (balticko-fínsky) jazyk. Úradný jazyk v Estónsku. Materinský jazyk zhruba 1,1 miliónov ľudí.
 • Fínsky
  Ugrofínsky (balticko-fínsky) jazyk. Úradný jazyk vo Fínsku používaný aj v Rusku (Karélia a oblasť Petrohradu) a vo Švédsku. Materinský jazyk zhruba 6 miliónov ľudí.
 • Francúzsky
  Románsky jazyk. Jazyk Spojených národov. Úradný jazyk Francúzska, Belgicka, Švajčiarska, Luxemburska, Monaka, Andorry, Kanady, Haiti a viacerých afrických štátov: Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Zair, Demokratická republika Kongo, Kongo-Brazzaville, Mali, Nigéria, Senegal, Togo, Čad, Burundi, Rwanda, Stredoafrická republika, Madagaskar, Kamerun, Seychely, Komory, Džibuti, Vanuatu (Oceánia). Materinský jazyk pre viac než 128 miliónov ľudí.
 • Grécky
  Indoeurópsky jazyk tvoriaci svoju vlastnú skupinu. Úradný jazyk v Grécku a na Cypre. Materinský jazyk zhruba 12 miliónov ľudí.
 • Hebrejčina
  Semitský jazyk. Úradný jazyk v Izraeli. Týmto jazykom sa takisto hovorí v niektorých židovských komunitách diaspóry. Materinský jazyk zhruba 8 miliónov ľudí.
 • Holandský (Holandsko a Belgicko)
  Germánsky jazyk. Úradný jazyk v Holandsku a Belgicku. Materinský jazyk zhruba 20 miliónov ľudí.
 • Indonézsky
  Austronézsky jazyk nazývaný malajský (niektorí vedci ho pokladajú za malajský dialekt) pred rokom 1945. Úradný jazyk Indonézie pod názvom Bahasa Indonesia, používaný tiež v medzinárodnej komunikácii. Materinský jazyk zhruba 160 miliónov ľudí.
 • Katalánsky
  Románsky jazyk (pyrenejsko-románska podskupina). Materinský jazyk pre zhruba 8 miliónov ľudí v Španielsku (Katalánsko, Valencia, Baleárske ostrovy), Francúzsku (Roussillon, východné Pyreneje), Andorre a na ostrove Sardínia. Jeden z úradných jazykov vo vyššie uvedených španielskych provinciách a v Andorre.
 • Litovský
  Baltský jazyk. Úradný jazyk v Litve. Materinský jazyk zhruba 4 miliónov ľudí.
 • Lotyšský
  Baltský jazyk. Úradný jazyk v Lotyšsku. Materinský jazyk zhruba 2 miliónov ľudí.
 • Maďarský
  Ugrofínsky (uralský) jazyk. Úradný jazyk v Maďarsku, používaný aj v susedných krajinách ako sú Srbsko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina. Materinský j
  azyk zhruba 14,5 miliónov ľudí.
 • Nemecký (nový a starý pravopis)
  Germánsky jazyk. Úradný jazyk Nemecka, Rakúska a Lichtenštajnska a jeden z úradných jazykov Švajčiarska, Luxemburska a Belgicka. Materinský jazyk zhruba 128 miliónov ľudí.
 • Nórsky (nynorsk a bokmal)
  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk v Nórsku. Spisovný jazyk existuje v dvoch formách — Nynorsk a Bokmal (posledný je blízky Dánčine). Materinský jazyk zhruba 5 miliónov ľudí.
 • Poľský
  Západoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Poľsku. Materinský jazyk zhruba 44 miliónov ľudí.
 • Portugalský (Portugalsko a Brazília)
  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Portugalsku, Brazílii, Angole, Mozambiku, Guinea-Bissau, Kapverdách, Ostrovoch Svätého Tomáša a Princa. Materinský jazyk zhruba 191 miliónov ľudí.
 • Rumunský
  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Rumunsku. Materinský jazyk zhruba 26 miliónov ľudí.
 • Ruský
  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Ruskej federácii používaný aj vo všetkých štátoch Spoločenstva nezávislých štátov a v baltských štátoch. Materinský jazyk zhruba 277 miliónov ľudí.
 • Slovenský
  Západoslovanský jazyk. Úradný jazyk na Slovensku používaný aj v blízkych oblastiach Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Materinský jazyk zhruba 5,6 miliónov ľudí.
 • Slovinský
  Južnoslovanský jazyk. Úradný jazyk Slovinska používaný aj v susedných oblastiach Rakúska a Talianska. Materinský jazyk zhruba 2 miliónov ľudí.
 • Španielsky
  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Španielsku, vo všetkých krajinách latinskej Ameriky (okrem Brazílie) a rovníkovej Guiney. Jazyk Spojených národov. Materinský jazyk zhruba 360 miliónov ľudí.
 • Švédsky
  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk vo Švédsku a Fínsku. Materinský jazyk zhruba 10 miliónov ľudí.
 • Taliansky
  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Taliansku. Materinský jazyk zhruba 70 miliónov ľudí.
 • Tatarský
  Turkický jazyk. Používa sa v Rusku, (Tatárska republika, Baškirsko, Čuvašsko, Mari El a niektoré ďalšie oblasti). Materinský jazyk zhruba 7 miliónov ľudí.
 • Thajčina
  Juhovýchodný thajský jazyk. Úradný jazyk v Thajsku. Materinský jazyk zhruba 30 miliónov ľudí.
 • Turecký
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Turecku a na Cypre používaný aj v Grécku, Bulharsku, Rumunsku, Iráne a Iraku. Materinský jazyk zhruba 61 miliónov ľudí.
 • Ukrajinský
  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk Ukrajiny používaný aj v Rusku a Bielorusku. Materinský jazyk zhruba 47 miliónov ľudí.

Ázijské jazyky

 • Čínština (Čína), Čínština (Taiwan)
  Sino-tibetský jazyk. Oficiálnych jazyk používaný v Čínskej ľudovej republike, v Taiwane a jeden z oficiálnych jazykov Singapurskej republiky. Materinský jazyk zhruba jednej miliardy ľudí.
 • Japončina
  Oficiálny jazyk Japonska (tento jazyk používa zhruba 130 milíonov ľudí). Tento jazyk používajú aj v USA (okolo 1 milióna ľudí na Havajských ostrovoch), v Brazílii, Peru, Číne, Kanade, Argentíne, Mexiku a v niektorých iných krajinách. Prepojenie japončiny s ostatnými jazykmi je predmetom vedeckých diskusií. V súčasnosti väčšina lingvistov priraďuje japončinu do altaickej jazykovej rodiny.
 • Kórejčina, Kórejčina (Hangul)
  Tento jazyk patrí pravdepodobne do altaickej jazykovej rodiny. Používa sa na Kórejskom polostrove, v Číne, v Japonsku, USA, Rusku a v krajiných Strednej Ázie. Materinský jazyk zhruba 80 miliónov ľudí.

Doplnkové jazyky

 • Abcházsky
  Abcházsko-adygský (kaukazský) jazyk. Používaný v Gruzínsku (Abcházia). Materinský jazyk približne pre 105 tisíc ľudí.
 • Adygský
  Abcházsko-adygský (kaukazský) jazyk. Používaný v Rusku (Adygejská republika, Krasnodarská oblasť). Materinský jazyk približne pre 120 tisíc ľudí.
 • Afrikánsky
  Germánsky jazyk. Jeden z úradných jazykov Juhoafrickej republiky. Materinský jazyk pre zhruba 6,5 milióna juhoafričanov (Búrov) – potomkov holandských kolonistov.
 • Agulský
  Lezgínsky (dagestanský) jazyk. Používaný v Rusku (Dagestan, Stavropoľská oblasť) a v Azerbajdžane. Materinský jazyk približne pre 15 tisíc ľudí.
 • Albánsky
  Indoeurópsky jazyk tvoriaci svoju vlastnú skupinu. Úradný jazyk v Albánsku. Materinský jazyk pre zhruba 5 miliónov ľudí v Albánsku, Srbsku (Kosovo), Taliansku a Grécku.
 • Altajský
  Turkický jazyk. Používaný v Rusku (Altajská republika). Materinský jazyk približne pre 55 tisíc ľudí.
 • Avarský
  Jazyk skupiny Avar-andi-dido (dagestanský). Používaný v Rusku (Dagestan) a Azerbajdžane. Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.
 • Aymarský
  Kečuánsko-aymarský jazyk (jeden z jazykov juhoamerických indiánov). Jeden z troch úradných jazykov Bolívie. Materinský jazyk pre zhruba 2,2 miliónov aymarských indiánov žijúcich v Peru a Bolívii. Väčšina používateľov aymarského jazyka hovorí aj kečuánsky a španielsky. Niektorí vedci uprednostňujú zaradenie aymarského jazyka s približne 10 nárečiami do aymarskej jazykovej skupiny.
 • Azerbajdžanský (cyrilika), Azerbajdžanský (latinka)
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Azerbajdžane. Materinský jazyk pre 14 – 20 miliónov ľudí v Iráne, Azerbajdžane, Arménsku a Gruzínsku.
 • Baskický
  Izolovaný jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 600 tisíc ľudí v Španielsku a Francúzsku.
 • Bemba
  Bantuský jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 5 miliónov ľudí v Zambii, Zaire, Demokratickej rebublike Kongo, Kongo-Brazzaville a Tanzánii.
 • Bieloruský
  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Bielorusku. Materinský jazyk zhruba 10,2 miliónov ľudí.
 • Blackfoot
  Západoalgonquiánsky jazyk. Materinský jazyk pre menej než 10 tisíc indiánov v USA a Kanade.
 • Bretónsky
  Bretónsky (keltský) jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 1 milión Bretóncov vo Francúzsku.
 • Bugotu
  Oceánsky jazyk (člen malajsko-polynézskej vetvy austronézskych jazykov) používaný na juhovýchode Šalamúnových ostrovov.
 • Burjatský
  Mongolský jazyk. Používaný v Rusku (Burjatsko). Materinský jazyk približne pre 422 tisíc ľudí.
 • Cebuánsky
  Filipínsky (austronézsky) jazyk. Používaný v strednej časti Filipín. Zvyčajne považovaný za skupinu úzko súvisiacich jazykov (Bisayan). Materinský jazyk zhruba 24 miliónov ľudí.
 • Crow
  Siouský jazyk používaný v Montane, USA. Materinský jazyk pre menej ako 10 tisíc ľudí.
 • Chakaský
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Chakasko). Materinský jazyk približne pre 60 tisíc ľudí.
 • Chantyjský
  Ugrofínsky jazyk používaný v Rusku (Tjumen a Tomská oblasť). Materinský jazyk približne pre 15 tisíc ľudí.
 • Čamorský
  Austronézsky jazyk používaný v západnej Mikronézii, predovšetkým na ostrove Guam. Materinský jazyk približne pre 78 tisíc ľudí.
 • Čečenský
  Nachský (kaukazský) jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 1 milión ľudí v Rusku (Čečensko, Ingušsko a Dagestan).
 • Čukotský
  Luoravetlanský jazyk používaný v Rusku (Čukotská a Koriatská oblasť). Materinský jazyk približne pre 10 tisíc ľudí.
 • Čuvašský
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Čuvašsko). Materinský jazyk zhruba 2 miliónov ľudí.
 • Čwana
  Jazyk Bantu. Používa sa v Botswane a Juhoafrickej republike. Jeden z úradných jazykov Botswany. Materinský jazyk zhruba 4 miliónov ľudí.
 • Dakota
  Siouský jazyk používaný v severnej časti USA (Južná Dakota, Montana). Materinský jazyk približne pre 20 tisíc ľudí.
 • Darginský
  Dagestánsky jazyk. Používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 360 tisíc ľudí.
 • Dunganský
  Sino-tibetský jazyk používaný v Kirgizsku, Kazachstane a Uzbekistane. Materinský jazyk približne pre 50 tisíc ľudí.
 • Eskimácky (cyrilika), eskimácky (latinka)
  Eskimácko-aleutský jazyk. Používaný na juhovýchodnej Čukotke (Rusko), Aljaške a v susedných oblastiach (USA), arktických oblastiach Kanady a v Grónsku. Materinský jazyk približne pre 100 tisíc ľudí.
 • Evenkovský
  Mandžusko-tunguzský jazyk používaný v Číne, Rusku (od Jeniseje po Sachalin), v Mongolsku. Materinský jazyk pre zhruba 30 tisíc ľudí (v Rusku asi 10 tisíc).
 • Evenský
  Mandžusko-tunguzský jazyk používaný v Rusku (Ochotsko, Jakutsko, Magadanská oblasť). Materinský jazyk približne pre 5 tisíc ľudí.
 • Faerský
  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk Faerských ostrovov (autonómna dánska kolónia) používaný tiež v niektorých iných oblastiach Dánska. Materinský jazyk približne pre 47 tisíc ľudí.
 • Fijian
  Austronézsky jazyk používaný v súostroví Fidži. Materinský jazyk približne pre 350 tisíc ľudí.
 • Friulský
  Románsky jazyk. Obyčajne pokladaný za rétorománsky jazyk. Používaný v regióne Friuli-Venezia Giulia (Taliansko). Materinský jazyk približne pre 700 tisíc ľudí.
 • Frízsky
  Germánsky jazyk používaný v severnom Holandsku a Frízsku (Holandsko), severných Frízskych ostrovoch, na ostrove Helgoland a Saterland (Nemecko). Materinský jazyk približne pre 730 tisíc ľudí.
 • Gagauzský
  Turkický jazyk, ktorým sa hovorí v južnom Moldavsku. Materinský jazyk približne pre 180 tisíc ľudí.
 • Galícijský
  Románsky jazyk, často označovaný za španielske alebo portugalské nárečie, používaný v Španielsku (Galícii). Materinský jazyk zhruba 4 miliónov ľudí.
 • Ganda
  Bantuský jazyk používaný v Ugande. Materinský jazyk zhruba 4 miliónov ľudí.
 • Guaranijský
  Tupský jazyk používaný v Paraguaji a susedných oblastiach v Brazílii, Argentíne a Bolívii. Materinský jazyk pre zhruba 5 miliónov guaranijských indiánov.
 • Hani
  Sino-tibetský (lolo-burmišský) jazyk používaný v Číne, Severnom Mjanmarsku, Thajsku, Laose a Vietname. Nazývaný tiež Akha. Materinský jazyk zhruba 1 milióna ľudí.
 • Hauský
  Afroázijský jazyk. Používaný v Nigérii, Nigeri, Kamerune, Ghane, Benine a Togu. Materinský jazyk zhruba 40 miliónov ľudí.
 • Havajský
  Austronézsky (polynézsky) jazyk používaný na Havajských ostrovoch. Materinský jazyk približne pre 20 tisíc ľudí.
 • Islandský
  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk na Islande. Materinský jazyk približne pre 250 tisíc ľudí.
 • Ingušský
  Nachský jazyk používaný v Ingušsku. Materinský jazyk približne pre 200 tisíc ľudí.
 • Írsky
  Keltský jazyk. Prvý úradný jazyk Írska. Materinský jazyk pre menej ako 260 tisíc ľudí.
 • Jakutský
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Jakutsko). Materinský jazyk približne pre 400 tisíc ľudí.
 • Jidiš
  Germánsky jazyk historicky používaný germánskymi Židmi. Na začiatku 20. storočia hovorilo týmto jazykom približne 11 miliónov ľudí po celom svete.
 • Jingpo
  Tibetsko-barmský jazyk používaný v južnej Číne a Barme. Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.
 • Kabardský
  Abcházsko-adygský (kaukazský) jazyk používaný v Kabardsko-balkarskej republike, Karačajsko-čerkezskej republike, Severnej Osetii (Mozdok), Adygeji a susedných oblastiach Krasnodaru a Stavropolskej oblasti. Materinský jazyk približne pre 300 tisíc ľudí.
 • Kalmycký
  Mongolský jazyk používaný v Rusku (Kalmyk). Materinský jazyk približne pre 140 tisíc ľudí.
 • Karačajsko-balkarský
  Turkický jazyk (niektorými vedcami je tento jazyk považovaný skôr za kombináciu dvoch individuálnych, no úzko súvisiacich jazykov – karačajského a balkarského), používaný v Rusku (Kabardino-Balkaria, Karačajsko-Čerkezsko). Materinský jazyk približne pre 200 tisíc ľudí.
 • Karakalpačský
  Turkický jazyk používaný v Karakalpačsku (Uzbekistan). Materinský jazyk približne pre 410 tisíc ľudí.
 • Kašubský
  Obyčajne pokladaný za poľské nárečie, používaný v Poľsku.
 • Kawa
  Kadajský jazyk (predpokladá sa, že má väzby na thajský aj austronézsky jazyk) používaný v Číne. Materinský jazyk pre menej ako 50 tisíc ľudí.
 • Kazašský
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Kazachstane. Materinský jazyk zhruba 8 miliónov ľudí.
 • Kečuánsky
  Kečumaranský jazyk. Jeden z úradných jazykov v P
  eru a Bolívii používaný aj v Ekvádore, severnej časti Kolumbie, v Čile a Argentíne. Materinský jazyk pre približne 7 – 13 milión indiánov.
 • Kikuju
  Bantuský jazyk používaný v strednej Keni. Materinský jazyk zhruba 6 miliónov ľudí.
 • Kirgizský
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Kirgizsku používaný aj v Číne. Materinský jazyk zhruba 2,6 miliónov ľudí.
 • Konžský
  Jazyk Bantu používaný v Demokratickej republike Kongo, v Kongo-Brazzaville a v Angole. Materinský jazyk zhruba 10 miliónov ľudí.
 • Koriacký
  Luoravetlanský jazyk používaný v Rusku (Koriacká oblasť). Materinský jazyk približne pre 5 tisíc ľudí.
 • Korzický
  Zvyčajne sa považuje za taliansky dialekt používaný na ostrove Korzika. Materinský jazyk približne pre 341 tisíc ľudí.
 • Kpelle
  Mandejský jazyk (nigérijsko-konžský) používaný v Guinei a Libérii. Materinský jazyk pre menej než 1 milión ľudí.
 • Krymsko-tatársky
  Turkický jazyk používaný na Ukrajine (Krym). Materinský jazyk približne pre 700 tisíc ľudí.
 • Kumycký
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 282 tisíc ľudí.
 • Kurdský
  Západoiránsky jazyk. Druhý úradný jazyk Iraku. Používaný v Turecku, Iráne, Iraku, Sýrii, štátoch Spoločenstva nezávislých štátov (kurdská diaspóra). Materinský jazyk zhruba 20 miliónov ľudí.
 • Lakčina
  Dagestanský jazyk používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 100 tisíc ľudí.
 • Latinský
  Taliansky jazyk. Úradný jazyk Vatikánu používaný aj v klasickej starorímskej literatúre.
 • Lezginský
  Dagestanský jazyk používaný v Rusku (Dagestan) a Azerbajdžane. Materinský jazyk približne pre 450 tisíc ľudí.
 • Luba
  Jazyk Bantu používaný v Demokratickej republike Kongo. Materinský jazyk zhruba 6 miliónov ľudí.
 • Lužickosrbský
  Západoslovanský jazyk. Zvyčajne sa považuje za jazyk vytvorený z dvoch jazykov — hornej lužickosrbčiny a dolnej lužickosrbčiny. Používa sa v Nemecku (Sasko). Materinský jazyk približne pre 100 tisíc ľudí.
 • Macedónsky
  Južnoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Macedónsku. Materinský jazyk zhruba 2 miliónov ľudí.
 • Malajský
  Austronézsky jazyk. Úradný jazyk v Malajzii. Materinský jazyk zhruba 20 miliónov ľudí.
 • Malgašský
  Austronézsky jazyk. Úradný jazyk na Madagaskare. Materinský jazyk zhruba 10 miliónov ľudí.
 • Malinke
  Mandejský jazyk (nigérijsko-konžský). Používaný v Senegale, Guinei, Mali, Libérii, Sierra Leone. Materinský jazyk zhruba 4 miliónov ľudí.
 • Maltský
  Semitský jazyk. Úradný jazyk používaný na Malte. Materinský jazyk približne pre 400 tisíc ľudí.
 • Mansijský
  Ugrofínsky jazyk používaný v Rusku (západná Sibír). Materinský jazyk približne pre 4 tisíc ľudí.
 • Maorijský
  Polynézsky jazyk používaný na Novom Zélande. Materinský jazyk približne pre 300 tisíc ľudí.
 • Marijský
  Spoločný názov pre dva úzko súvisiace jazyky – nížinná marijčina a vrchárska marijčina. Používané v Rusku (Mari El, Tatársko). Ugrofínsky (uralský) jazyk. Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.
 • Mayský
  Mayský jazyk používaný v Mexiku, Guatemale a Hondurase. Materinský jazyk pre približne 1 milión indiánov.
 • Miaoský
  Miaosko-jaoský jazyk používaný v Číne, Vietname, čiastočne v Laose a Thajsku. Materinský jazyk zhruba 8 miliónov ľudí.
 • Minangkabau
  Austronézsky jazyk používaný na ostrove Sumatra (centrálne a západné oblasti). Materinský jazyk zhruba 6,5 miliónov ľudí.
 • Mohawk
  Irokézsky jazyk používaný v severovýchodnej časti USA a susedných oblastiach Kanady (Ontário a jazerá Erie). Materinský jazyk približne pre 10 tisíc ľudí.
 • Moldavský
  Románsky jazyk. Úradný jazyk v M
  oldavsku. Zvyčajne pokladaný za variantu rumunského jazyka. Materinský jazyk zhruba 3 miliónov ľudí.
 • Mongolský
  Mongolský jazyk. Úradný jazyk Mongolska používaný tiež v Číne (vnútorné Mongolsko). Materinský jazyk zhruba 5 miliónov ľudí.
 • Mordvin
  Spoločný názov pre dva úzko spojené jazyky: mokšansko-mordvianský a erzia-mordvianský. Volžsko-fínsky (uralský) jazyk. Používaný v Rusku (Mordvinia). Materinský jazyk zhruba 1 milióna ľudí.
 • Nahuatl
  Aztécko-tanoanský jazyk. Používaný v Mexiku. Materinský jazyk zhruba 1 milióna ľudí.
 • Nemecký (Luxembursko)
  Jeden z úradných jazykov Luxemburska (nazývaný aj luxemburský). Zvyčajne sa považuje za moselsko-franský dialekt nemčiny.
 • Nenetský
  Samodijský (uralský) jazyk používaný v Rusku (Jamalo-Nenecká a Dolgano-Nenecká oblasť). Materinský jazyk približne pre 25 tisíc ľudí.
 • Nivchský
  Izolovaný jazyk používaný v Rusku (Sachalin, Amurská oblasť). Materinský jazyk približne pre 1 tisíc ľudí.
 • Nogajský
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Karačajsko-čerkezsko a Krasnodarská oblasť). Materinský jazyk približne pre 55 tisíc ľudí.
 • Nyanja
  Jazyk Bantu. Úradný jazyk v Malawi používaný aj v Zambii, Mozambiku a Zimbabwe. Materinský jazyk zhruba 7 milióna ľudí.
 • Ojibwa
  Algonkský jazyk používaný v USA a Kanade. Materinský jazyk pre niekoľko tisíc indiánov.
 • Osetský
  Východoiránsky jazyk. Používaný v Rusku (Severná Osetia) a Gruzínsku (Južná Osetia). Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.
 • Papiamento
  Kreolský jazyk založený na španielčine. Používaný na ostrovoch Aruba, Bonaire a Curacao. Materinský jazyk pre menej než 1 milión ľudí.
 • Provensalský
  Románsky jazyk používaný na juhu Francúzska a v talianskych Alpách. Materinský jazyk pre 2 – 10 miliónov ľudí.
 • Rétorománsky
  Románsky jazyk. Jeden z úradných jazykov Švajčiarska. Materinský jazyk pre asi 40 tisíc ľudí (Graubendenský kanton).
 • Rómsky
  Indický jazyk používaný cigánskou diaspórou po celom svete. Materinský jazyk pre 1 – 5 miliónov ľudí.
 • Rundi
  Jazyk Bantu. Jeden z úradných jazykov v Burundi používaný aj v Tanzánii a Zaire. Materinský jazyk zhruba 7 miliónov ľudí.
 • Ruský (stará gramatika)
  Ruský jazyk, v ktorom sa používa stará gramatika (požívaný pred revolúciu v roku 1917).
 • Rwandský
  Jazyk Bantu. Jeden z úradných jazykov v Rwande, používaný aj v Burundi, Demokratickej republike Kongo, v Ugande a Tanzánii. Materinský jazyk zhruba 12 miliónov ľudí.
 • Sami (laponský)
  Ugrofínsky jazyk používaný v severnom Nórsku, Švédsku, Fínsku, Rusku (polostrov Kola). Materinský jazyk približne pre 50 tisíc ľudí.
 • Samojský
  Polynézsky jazyk. Jeden z úradných jazykov Západnej Samoy. Materinský jazyk približne pre 430 tisíc ľudí.
 • Selkupský
  Samodijský (uralský) jazyk používaný v Rusku (Krasnojarská a Tomská oblasť). Materinský jazyk približne pre 2 tisíc ľudí.
 • Somálsky
  Afroázijský (kušitský) jazyk. Úradný jazyk Somálska používaný aj v Džibuti, Etiópii a Keni. Materinský jazyk zhruba 9 miliónov ľudí.
 • Soto
  Jazyk Bantu. Jeden z úradných jazykov v Lesotho používaný aj v Juhoafrickej republike. Materinský jazyk zhruba 8 miliónov ľudí.
 • Srbský (cyrilika), Srbský (latinka)
  Južnoslovanský jazyk (pozri aj chorvátsky). Úradný jazyk v Srbsku a Čiernej Hore. Materinský jazyk zhruba 20 miliónov ľudí.
 • Sundský
  Austronézsky jazyk používaný v Indonézii (Západná Jáva). Materinský jazyk zhruba 27 miliónov ľudí.
 • Svazijský
  Jazyk Bantu. Úradný jazyk Svazijska používaný aj v severovýchodnej časti Juhoafrickej republiky. Materinský jazyk zhruba 2 miliónov ľudí.
 • Swahilský
  Jazyk Bantu. Hlavný jazyk medzinárodnej komunikácie
  (dorozumievací obchodný jazyk – lingua franca) v centrálnej a východnej Afrike (obzvlášť v Tanzánii a Keni). Úradný jazyk v Ugande. Materinský jazyk pre 10 – 50 miliónov ľudí.
 • Škótsko-galský
  Keltský jazyk používaný v Škótsku, na Hebridách a v Novom Škótsku (Kanada). Materinský jazyk pre menej ako 100 tisíc ľudí.
 • Šona
  Jazyk Bantu používaný v Zimbabwe, Mozambiku, Botswane a Juhoafrickej republike. Materinský jazyk zhruba 8 miliónov ľudí.
 • Tabasaranský
  Dagestanský jazyk používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 75 tisíc ľudí.
 • Tadžický
  Iránsky jazyk. Úradný jazyk v Kirgizsku používaný aj v Číne. Materinský jazyk zhruba 4,5 miliónov ľudí.
 • Tagalogský
  Filipínsky (austronézsky) jazyk. Úradný jazyk používaný na Filipínach. Materinský jazyk zhruba 57 miliónov ľudí.
 • Tahitský
  Polynézsky (austronézsky) jazyk. Úradný jazyk Francúzskej Polynézie používaný aj v Novej Kaledónii a Vanuatu. Materinský jazyk približne pre 117 tisíc ľudí.
 • Tok Pisin
  Kreolský jazyk založený na angličtine. Úradný jazyk Papuy Novej Guiney. Materinský jazyk zhruba 3 miliónov ľudí.
 • Tongský
  Polynézsky (austronézsky) jazyk. Úradný jazyk Tonga používaný aj na Novom Zélande, Fidži, Západnej Samoe. Materinský jazyk približne pre 120 tisíc ľudí.
 • Tun
  Thajský jazyk používaný v južnej Číne. Materinský jazyk približne pre 700 tisíc ľudí.
 • Turkménsky
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Turkménsku. Materinský jazyk zhruba 6,5 miliónov ľudí.
 • Tuviánsky
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Tuva). Materinský jazyk približne pre 240 tisíc ľudí.
 • Udmurt
  Permský jazyk používaný v Rusku (Udmurtsko, Kirovský región). Materinský jazyk približne pre 550 tisíc ľudí.
 • Uighur (cyrilika), Uighur (latinka)
  Turkický jazyk, ktorým hovoria Uighurovia v Uighure – autonómnej oblasti Sinkiangu v severozápadnej Číne a v častiach Uzbekistanu, Kazachstanu a Kyrgystanu. Materinský jazyk zhruba 7 miliónov ľudí.
 • Uzbecký (cyrilika), Uzbecký (latinka)
  Turkický jazyk. Úradný jazyk Uzbekistanu používaný aj v Číne a Afganistane. Materinský jazyk zhruba 31 miliónov ľudí.
 • Waleský
  Keltský jazyk používaný vo Walese (Veľká Británia). Materinský jazyk približne pre 580 tisíc ľudí.
 • Wolof
  Nigersko-konžský jazyk (západoatlantická vetva). Úradný jazyk Senegalu používaný aj v Gambii a Mauretánii. Materinský jazyk zhruba 7 miliónov ľudí.
 • Xhosa
  Bantuský jazyk používaný v Juhoafrickej republike. Materinský jazyk zhruba 8 miliónov ľudí.
 • Zapotécky
  Indiánsky jazyk používaný v južnom Mexiku. Materinský jazyk približne pre 430 tisíc ľudí.
 • Zulu
  Bantuský jazyk používaný v Juhoafrickej republike a Zimbabwe. Materinský jazyk zhruba 9,2 miliónov ľudí.

Umelé jazyky

 • Esperanto
  Jeden za najpopulárnejších umelých jazykov. V roku 1887 ho uviedol L.L. Zamenhoff. Tento jazyk sa používa v 83 krajinách po celom svete, hovorí ním asi 100 000 ľudí. V Esperante sa vytlačilo takmer 30 000 kusov kníh.
 • Ido
  Zavedený v roku 1907 L. de Beaufrontom. Prepracovaná verzia esperanta. Nikdy nezískal významnejšiu popularitu.
 • Interlingua
  Zavedený v roku 1903 známym matematikom Giuseppe Peanom, prepracovaný v polovici 20. storočia jazykovedcom A. Godeom. Niektoré vedecké časopisy uverejňujú výňatky v jazyku Interlingua.
 • Occidental
  Zavedený v rokoch 1921 – 1922 A. Waleom. Nikdy nezískal významnejšiu popularitu.

Formálne jazyky

 • Basic
  BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) – programovací jazyk, ktorý vyvinul v polovici 60-tych rokov John G. Kemeney a Thomas E. Kurz, profesori na Dartmouth college, New Hampshire, USA.
 • C/C++
  Programovací jazyk vyvinu
  tý v roku 1972 Dennisom M. Ritchiem, systémovým programátorom v laboratóriách, resp. spoločnosti „AT&T Bell laboratories“. Jazyk C++ zaviedol začiatkom osemdesiatych rokov Bjarne Stroustrup z tej istej spoločnosti – „AT&T Bell laboratories“. Názov, resp. znaky za písmenom C znamenajú postupný vývoj jazyka.
 • COBOL
  COBOL (Common Business-Oriented Language) – programovací jazyk vyvinutý výrobcami počítačov a americkým ministerstvom obrany v roku 1959.
 • Číslice

  Rozpoznávajú sa arabské číslice, zátvorky a matematické symboly.

 • Fortran
  FORTRAN (FORmula TRANslator) – programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou IBM v polovici päťdesiatych rokov.
 • Java
  Java je rozvinutím programovacieho jazyka Oak, ktorý v roku 1995 uviedla spoločnosť Sun Microsystems. Syntax jazyka Java je veľmi podobná syntaxi jazyka C++. Java sa používa na vytváranie a vývoj internetových aplikácií.
 • Jednoduché chemické vzorce
  Chemické vzorce utvorené z názvov chemických prvkov a dolných indexov, napr. H2O, C2H5OH.
 • Pascal
  Programovací jazyk pomenovaný po francúzskom matematikovi a filozofovi Blaise Pascalovi. Koncom šesťdesiatych rokov ho vyvinul profesor Niklaus Wirth z Federálneho Inštitútu Technológie v Zürichu vo Švajčiarsku.

Finereader listpicture Podporované jazyky Podrobnosti sú uvedené v časti Jazyky a ich písma.

*Informácie o počte používateľov jazyka sú z roku 2002.

Podporované jazyky