Podporované formáty ukladania

Program ABBYY FineReader umožňuje ukladať rozpoznané texty do nasledujúcich formátov:

 • dokument programu Microsoft Word (*.DOC)
 • dokument programu Microsoft Office Word 2007 (*.DOCX)
 • Rich Text Format (*.RTF)
 • dokument programu Adobe Acrobat (*.PDF)
 • dokument HTML (*.HTM)
 • dokument programu Microsoft PowerPoint 2007 Presentation (*.PPTX)
 • súbor s hodnotami oddelenými čiarkou programu Microsoft Office Excel (*.CSV)
 • textový dokument (*.TXT)
  Program ABBYY FineReader podporuje kódovanie systémov Windows, DOS, Mac, kódované stránky ISO a kódovanie Unicode.
 • hárok programu Microsoft Excel (*.XLS)
 • zošit programu Microsoft Office Excel 2007 (*.XLSX)
 • PDF/A (*.PDF)

Podporované formáty ukladania