Podporované formáty snímok

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje zoznam formátov snímok podporovaných v programe ABBYY FineReader 10.

Formát Prípona Otvorenie Ukladanie
Bitová mapa bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, čiernobiela bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, odtiene sivej bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, farebná bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, čiernobiele dcx + +
DCX, odtiene sivej dcx + +
DCX, farebné dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, odtiene sivej jp2, j2k + +
JPEG 2000, farebné jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, odtiene sivej jpg, jpeg + +
JPEG, farebné jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, čiernobiele pcx + +
PCX, odtiene sivej pcx + +
PCX, farebné pcx + +
PNG png + +
PNG, čiernobiele png + +
PNG, odtiene sivej png + +
PNG, farebné png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, komprimácia Packbits tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, Group4 tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, komprimácia ZIP tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, komprimácia LZW tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, komprimácia Packbits tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, komprimácia JPEG tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, komprimácia ZIP tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, komprimácia LZW tif, tiff + +
TIFF, farebné, nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, farebné, komprimácia Packbits tif, tiff + +
TIFF, farebné, komprimácia JPEG tif, tiff + +
TIFF, farebné, komprimácia ZIP tif, tiff + +
TIFF, farebné, komprimácia LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +

PDF v. 1.6 alebo staršia

pdf + +
DjVu djvu, djv +
GIF gif +
XPS (vyžaduje sa nainštalovaný systém Microsoft .NET Framework 3.0) xps +
WDP (vyžaduje sa nainštalovaný systém WIC alebo Microsoft .NET Framework 3.0) wdp, wmp +

Podporované formáty snímok