Čo nové prináša program ABBYY FineReader

Nižšie sú popísané nové funkcie a aktualizácie programu ABBYY FineReader.

Inteligentné spracovanie dokumentu
 • Technológia ABBYY ADRT®

  Program ABBYY FineReader používa novú technológiu ADRT® 2.0 (Adaptive Document Recognition Technology – Prispôsobiteľná technológia rozpoznávania dokumentov). Táto technológia umožňuje používateľom analyzovať a spracovávať celé dokumenty naraz a nie len stranu po strane.

  Teraz umožňuje technológia ADRT používateľom znovu obnoviť hierarchiu záhlaví v dokumente a použiť ju na vytvorenie registra. Zdokonalil sa teda proces obnovenia komponentov logickej štruktúry dokumentu, ako sú hlavičky a päty, poznámky pod čiarou, nadpisy obrázkov a tabuliek, atď. Ak sa výsledky rozpoznávania ukladajú do dokumentu programu Microsoft Word, nie sú tieto časti reprodukované len ako text, ale ako príslušné objekty programu Microsoft Word.

 • Automatizované predbežné spracovanie snímok

  Program ABBYY FineReader 10 umožňuje automatické predbežné spracovanie digitálnych snímok. Ak je táto funkcia aktivovaná, program automaticky (v závislosti od typu vstupnej snímky) rozhodne, aká činnosť sa má vykonať a automaticky sa použije príslušná úprava. Z digitálnych fotografií sa automaticky odstráni šum, skosenie, vyrovnajú sa textové riadky a opraví sa lichobežníková deformácia.

  Takýto typ spracovania do značnej miery zlepšuje kvalitu rozpoznávania digitálnych fotografií.

 • Kompresia MRC súborov formátu PDF a PDF/A

  Keď sa údaje exportujú do súborov vo formáte PDF a PDF/A, používatelia môžu použiť pokrokovú kompresnú technológiu MRC (Mixed Raster Content – obsah zmiešaného rastra). Pomocou tejto technológie je možné dosiahnuť vysoký kompresný pomer bez toho, aby sa znížila kvalita ukladaného súboru. Technológia MRC je veľmi dobrá na spracovanie farebných dokumentov.

 • Rozpoznávanie jazyka

  Program ABBYY FineReader umožňuje rozpoznávať dokumenty v 186 jazykoch, vrátane ruštiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, švédčiny, fínčiny, bulharčiny, maďarčiny, slovenčiny, češtiny, baškirčiny, bieloruštiny, kazaštiny, ukrajinčiny, čínštiny, japončiny, thajčiny a hebrejčiny.

  Najnovšia verzia podporuje aj rozpoznávanie textov v kórejčine.

Jednoduché používanie
 • Automatické zisťovanie jazykov dokumentu

  Program ABBYY FineReader dokáže prostredníctvom najnovších technológií automaticky určiť jazyky dokumentu, čím sa program stáva viac užívateľsky prívetivým, a takisto sa zvyšuje aj kvalita rozpoznávania.

 • Nové Rýchle úlohy

  Rozšírená ponuka rýchlych úloh, zahŕňajúca najčastejšie používané úlohy rozpoznávania, vám umožní rýchlo a jednoducho dosiahnuť požadované výsledky. Vstupnými údajmi môžu byť dokumenty PDF, obrázkové súbory, digitálne fotografie alebo naskenované dokumenty.

 • Rozšírené rozhranie

  Nové rozhranie programu ABBYY FineReader 10 je navrhnuté tak, aby umožnilo dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zabezpečiť intuitívne a používateľsky prívetivé ovládanie programu.

  • Nové okno Nová úloha umožňuje jednoduchšiu prácu s rýchlymi úlohami.
  • Nové panely nástrojov poskytujú prístup k základným príkazom a funkciám.
  • Takisto je možné prispôsobiť a upraviť klávesové skratky. Najčastejšie používané nástroje sú zobrazené na paneli rýchleho prístupu.
 • Program ABBYY FineReader poskytuje optimalizovaný výkon na počítačoch s viacjadrovými procesormi

  Program ABBYY FineReader efektívne pracuje aj na počítačoch s viacjadrovými procesormi, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú v súčasných osobných počítačoch. Toto umožní do značnej miery urýchliť proces rozpoznávania.

Čo nové prináša program ABBYY FineReader