Čo je program ABBYY FineReader

Program ABBYY FineReader je systém určený na optické rozpoznávanie znakov (OCR – Optical Character Recognition). Tento nástroj sa používa na konverziu, resp. prevod naskenovaných dokumentov, dokumentov vo formáte PDF a obrázkových súborov (vrátane digitálnych fotografií) na upravovateľné formáty.

Výhody programu ABBYY FineReader

Rýchle a presné rozpoznávanie

  • OCR systém použitý v programe ABBYY FineReader umožňuje používateľovi rýchle a presné rozpoznávanie dokumentu, zachovanie pôvodného formátovania a grafickej úpravy (vrátane textu v obrázkoch na pozadí, farebného textu na farebných pozadiach, textu, ktorý obteká obrázok, atď.).
  • Vďaka technológii adaptívneho rozpoznávania dokumentov (ADRT®) vyvinutej spoločnosťou ABBYY dokáže program ABBYY FineReader analyzovať a spracovať dokument ako jeden celok, a nie len stranu po strane. Takýto prístup umožní zachovať štruktúru zdrojového dokumentu, vrátane formátovania, hypertextových prepojení, e-mailových adries, hlavičiek a piat, nadpisov obrázkov a tabuliek, čísiel strán a poznámok pod čiarou.
  • Program ABBYY FineReaer dokáže rozpoznávať dokumenty napísané v rôznych jazykoch, z celkového množstva 186 jazykov, vrátane kórejčiny, čínštiny, japončiny, thajčiny a hebrejčiny. Program ABBYY FineReader takisto obsahuje funkcie umožňujúce automatické zistenie jazykov dokumentu.
  • Program ABBYY FineReader dokáže navyše rozoznať a ignorovať chyby tlače a vie rozoznať texty vytlačené takmer v každom type písma.
  • Program ponúka širokú škálu možností pri ukladaní do výstupných údajov: dokumenty môžu byť uložené do viacerých formátov, odoslané prostredníctvom e-mailu alebo prenesené do iných aplikácií, kde sa budú ďalej spracovávať.

Jednoduché používanie

  • Rozhranie programu ABBYY FineReader je navrhnuté tak, aby umožnilo dosiahnuť čo najlepšie výsledky a zabezpečiť intuitívne a používateľsky prívetivé ovládanie programu. Vďaka tomu môžete program používať bez potreby absolvovať nejaké špeciálne školenie. Dokonca aj noví používatelia sa naučia ovládať hlavné funkcie programu za extrémne krátky čas. Používatelia môžu jazyk používateľského rozhrania meniť priamo v programe.
  • Rýchle úlohy v rámci programu ABBYY FineReader obsahujú zoznam najčastejšie používaných úloh pre prevod naskenovaných dokumentov, dokumentov vo formáte PDF a súborov s obrázkami do upraviteľných súborov. Používateľ tak môže jedným kliknutím myšou vytvoriť elektronický dokument.
  • Integrácia do aplikácií v rámci programového balíka Microsoft Office a Prieskumníka Windows vám umožní rozpoznávanie dokumentov priamo z programov Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel a Prieskumník Windows (Windows Explorer).
  • Program ABBYY FineReader takisto obsahuje ponuku Pomocník, kde sa nachádzajú vzorové príklady, ktoré znázorňujú použitie programu pri realizácií zložitých úloh v rámci konverzie a prevodu.

Čo je program ABBYY FineReader