Ukladanie: Všeobecné

V ponuke Súbor môžete vybrať z viacerých spôsobov ukladania rozpoznaného textu a jeho odoslania do ostatných aplikácií:

 • Súbor>Uložiť dokument programu FineReader
  Uloží aktuálny dokument programu ABBYY FineReader. Uloží sa rozpoznaný text aj snímky strán.
 • Súbor>Uložiť dokument ako>
  Uloží rozpoznaný text na pevný disk vo vami vybratom formáte.
 • Súbor>Odoslať do>
  Otvorí rozpoznaný text vo vami vybratej aplikácii. Na váš pevný disk sa neuložia žiadne informácie.
 • Súbor>Odoslať vybraté strany do>
  Otvorí vybraté strany vo vami vybratej aplikácii. Na váš pevný disk sa neuložia žiadne informácie.
 • Súbor>Uložiť na lokalitu Microsoft SharePoint?
  Uloží rozpoznaný text na sieťové umiestnenie: na webovú lokalitu, portál alebo do elektronickej knižnice.
 • Súbor>e-mail
  Odošle snímku alebo rozpoznaný text e-mailom. V dialógovom okne Odoslať strany e-mailom vyberte požadované možnosti pre e-mailovú prílohu a kliknite na tlačidlo OK. Vytvorí sa nová e-mailová správa s prílohou vo forme snímky alebo rozpoznaného textu.
 • Súbor>Tlač
  Vytlačí text alebo snímky vybratých strán aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader.

Podporované aplikácie

 • Microsoft Word 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) a 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2000 (9.0), 2002 (10.0), 2003 (11.0) a 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (s balíkom kompatibility pre programy Microsoft Office pre formáty Word, Excel a PowerPoint 2007) a 2007 (12.0)
 • Corel WordPerfect 10.0 (2002), 11.0 (2003), 12.0, 13.0 a 14.0
 • Lotus Word Pro 97 a Millennium Edition
 • Programový balík OpenOffice.org 3.0, 3.1
 • Adobe Acrobat/Reader (5.0 a novší).

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť lepšiu kompatibilitu, odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie a inovácie dostupné pre vyššie zmienené aplikácie.

Ukladanie: Všeobecné