Ukladanie vo formátoch XLS/XLSX

Uloženie textu vo formáte XLS/XLSX:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Dokument programu Microsoft Excel alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu XLS/XLSX.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Ignorovať text mimo tabuľky
  Ukladá iba tabuľku a zvyšok ignoruje.

 • Konvertovať číselné hodnoty na čísla
  Konvertuje čísla v súbore XLS do číselného formátu. Program Microsoft Excel môže v bunkách takéhoto formátu vykonávať aritmetické operácie.

 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Ukladanie vo formátoch XLS/XLSX