Ukladanie vo formátoch RTF/DOC/DOCX

Ukladanie textu vo formátoch RTF/DOC/DOCX:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Dokument programu Microsoft Word alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom vyberte kartu RTF/DOC/DOCX.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Zachovať rozloženie Predvolená veľkosť papiera Nastavenia textu Nastavenia obrázkov Rozšírené
 


Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nižšie uvedených možností:

 1. Presná kópia
  Pomocou tejto možnosti vytvoríte dokument, v ktorom sa zachová formátovanie originálneho dokumentu. Túto možnosť sa odporúča použiť pre dokumenty so zložitým rozložením, ako sú napríklad propagačné letáky. Zapamätajte si, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.
 2. Upraviteľná kópia
  Použitím tejto voľby sa vytvorí dokument, ktorý takmer úplne zachová originálne formátovanie a tok textu, no zároveň umožní jednoduchú úpravu.
 3. Formátovaný text
  Vo výstupnom dokumente budú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné umiestnenia objektov na strane a medzery. Výsledný text bude zarovnaný vľavo. (Texty v smere sprava doľava budú zarovnané vpravo.)

  Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

 4. Iba text
  Na rozdiel od režimu Formátovaný text tento režim nezachová formátovanie.

V rozbaľovacom zozname Predvolená veľkosť papiera môžete vybrať veľkosť papiera, ktorá sa použije na uloženie vo formátoch RTF, DOC alebo DOCX.

Tip. Ak chcete zabezpečiť, aby sa rozpoznaný text zmestil na papier danej veľkosti, vyberte možnosť Zväčšiť veľkosť papiera, aby sa zmestil obsah. Program ABBYY FineReader vyberie pri ukladaní automaticky najvhodnejšiu veľkosť papiera.

 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová priebežné názvy (hlavičky a päty) vo výstupnom texte.
 • Zachovať zlomy strán
  Zachová pôvodné usporiadanie strany.
 • Zachovať zlomy riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov.
 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Zachová pôvodnú farbu písmen.

  Poznámka: Program Word 6.0, 7.0 a 97 (8.0) ponúka obmedzenú paletu farieb pre text a pozadie, preto môžu byť pôvodné farby dokumentu nahradené tými, ktoré sú dostupné v palete programu Word. Program Word 2000 (9.0) alebo neskoršie verzie zachovajú farby zdrojového dokumentu v pôvodnej podobe.

Dokumenty, ktoré obsahujú veľké množstvo obrázkov, sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že v skupine Kvalita snímky vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na tlačidlo Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia obrázka vyberte požadované parametre a kliknite na tlačidlo OK.
 • Ak nechcete, aby sa vo výslednom dokumente s rozpoznaným textom zachovali obrázky, uistite sa, že možnosť Zachovať obrázky nie je označená.

Niektoré rozšírené možnosti ukladania sa sprístupnia po kliknutí na tlačidlo skupiny Rozšírené.

 • Zvýrazniť neisté znaky
  Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete upravovať rozpoznaný text radšej v programe Microsoft Word ako v okne Text programu ABBYY FineReader. Všetky neisté znaky budú v okne programu Microsoft Word zvýraznené.

  Tip. Farbu neistých znakov môžete zmeniť na karte Zobraziť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

 • Povoliť kompatibilitu s ostatnými textovými procesormi
  Táto možnosť umožňuje vytvoriť dokument, ktorý je možné otvoriť a upravovať v starších verziách programu Microsoft Word a ostatných textových editoroch podporujúcich formát RTF.

Ukladanie vo formátoch RTF/DOC/DOCX