Ukladanie vo formáte TXT

Uloženie textu vo formáte TXT:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Textový dokument alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu TXT.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Nastavenia textu Kódovanie znakov
 


 • Zachovať zlomy riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov.
 • Vložiť znak zlomu strany (#12) ako oddeľovač strán
  Uloží pôvodné rozloženie strany.
 • Použiť prázdny riadok ako oddeľovač odsekov
  Odseky budú oddelené prázdnymi riadkami.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku alebo jej typ, vyberte požadovanú kódovú stránku alebo typ kódovej stránky v rozbaľovacích zoznamoch v časti Kódovanie znakov.

Ukladanie vo formáte TXT