Ukladanie vo formáte PDF/A

Možnosť uloženia dokumentu vo formáte PDF/A použite vtedy, keď chcete vytvoriť dokument PDF, ktorý umožňuje plnotextové vyhľadávanie, zachovanie vizuálnej kvality, alebo keď chcete vytvoriť dokument, ktorý sa má archivovať.

Uloženie textu vo formáte PDF/A:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Dokument PDF alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu PDF/A.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Predvolená veľkosť papiera Režim ukladania Nastavenia obrázkov
 


V rozbaľovacom zozname Predvolená veľkosť papiera môžete vybrať tú veľkosť papiera, ktorú chcete použiť na uloženie dokumentu vo formáte PDF.

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nižšie uvedených možností:

 • Len text a obrázky
  Táto možnosť uloží iba rozpoznaný text a pridružené obrázky. Na strane sa bude dať vyhľadávať a veľkosť súboru PDF bude malá. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže od originálu mierne líšiť.
 • Text nad obrazom strany
  Táto možnosť uloží pozadie a obrázky pôvodného dokumentu a rozpoznaný text uloží nad ne. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje viac miesta na disku ako typ so zvolenou možnosťou Len text a obrázky. Vo výslednom dokumente PDF je možné vyhľadávať bez obmedzenia. V niektorých prípadoch sa môže vzhľad výsledného dokumentu mierne líšiť od originálu.
 • Text pod obrazom strany
  Táto možnosť uloží snímku celej strany ako obrázok a rozpoznaný text umiestni pod neho. Túto možnosť použite na vytvorenie dokumentu, ktorý vyzerá prakticky rovnako ako originál, a je v ňom možné vyhľadávať bez obmedzení.
 • Len obraz strany
  Táto možnosť uloží presný obraz strany. Tento typ dokumentu PDF bude takmer na nerozoznanie od originálu, ale v súbore sa nebude dať vyhľadávať.

V závislosti od zvoleného režimu ukladania budú dostupné nasledujúce možnosti:

 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete pri ukladaní dokumentu vo formáte PDF zachovať farbu textu a pozadia.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.
 • Povoliť PDF s tagmi (kompatibilné s programom Adobe Acrobat 5.0 a novším)
  Túto možnosť vyberte, ak chcete pridať do výstupného dokumentu PDF značky PDF (tagy).

  Okrem textu a obrázkov môžu súbory PDF obsahovať aj informácie o štruktúre dokumentu, ako napríklad o logických častiach, o obrázkoch a tabuľkách. Tieto informácie sú zakódované v značkách PDF. Súbor PDF vybavený značkami (tagmi) PDF môže byť opätovne prepočítaný tak, aby zodpovedal rôznym veľkostiam obrazovky a zobrazoval sa správne aj na mobilných zariadeniach typu handheld.

  Dôležité! Ak rozpoznaný dokument obsahuje text napísaný v hebrejčine alebo jidiši, nemôžete vytvoriť dokument PDF so značkami (tagmi).

 • Použiť obsah zmiešaného rastra
  Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete zachovať vizuálnu kvalitu textu a obrázkov v dokumente s vysokým stupňom kompresie.

Ak sa v dokumente nachádza veľa obrázkov, výsledný súbor môže byť veľmi veľký. Veľkosť súboru môžete zmenšiť ručným nastavením v skupine Kvalita snímky.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na tlačidlo Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia obrázka vyberte požadované parametre a kliknite na tlačidlo OK.
 • Ak nechcete, aby sa do výsledného dokumentu s rozpoznaným textom uložili obrázky, uistite sa, že možnosť Zachovať obrázky nie je označená.

Ukladanie vo formáte PDF/A