Ukladanie vo formáte PDF

Uloženie textu vo formáte PDF:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Dokument PDF alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu PDF.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Predvolená veľkosť papiera Režim ukladania Nastavenia obrázkov Nastavenia písma Zabezpečenie
 


V rozbaľovacom zozname Predvolená veľkosť papiera môžete vybrať tú veľkosť papiera, ktorú chcete použiť na uloženie dokumentu vo formáte PDF.

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nižšie uvedených možností:
 • Len text a obrázky
  Táto možnosť uloží iba rozpoznaný text a pridružené obrázky. Na strane sa bude dať vyhľadávať a veľkosť súboru PDF bude malá. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže od originálu mierne líšiť.
 • Text nad obrazom strany
  Táto možnosť uloží pozadie a obrázky pôvodného dokumentu a rozpoznaný text uloží nad ne. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje viac miesta na disku ako typ so zvolenou možnosťou Len text a obrázky. Vo výslednom dokumente PDF je možné vyhľadávať bez obmedzenia. V niektorých prípadoch sa môže vzhľad výsledného dokumentu mierne líšiť od originálu.
 • Text pod obrazom strany
  Táto možnosť uloží snímku celej strany ako obrázok a rozpoznaný text umiestni pod neho. Túto možnosť použite na vytvorenie dokumentu, ktorý vyzerá prakticky rovnako ako originál, a je v ňom možné vyhľadávať bez obmedzení.
 • Len obraz strany
  Táto možnosť uloží presný obraz strany. Tento typ dokumentu PDF bude takmer na nerozoznanie od originálu, ale v súbore sa nebude dať vyhľadávať.

 V závislosti od zvoleného režimu ukladania budú dostupné nasledujúce možnosti:

 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete pri ukladaní dokumentu vo formáte PDF zachovať farbu textu a pozadia.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.
 • Povoliť PDF s tagmi (kompatibilné s programom Adobe Acrobat 5.0 a novším)
  Túto možnosť vyberte, ak chcete pridať do výstupného dokumentu PDF značky PDF (tagy).

  Okrem textu a obrázkov môžu súbory PDF obsahovať aj informácie o štruktúre dokumentu, ako napríklad o logických častiach, o obrázkoch a tabuľkách. Tieto informácie sú zakódované v značkách PDF. Súbor PDF vybavený značkami (tagmi) PDF môže byť opätovne prepočítaný tak, aby zodpovedal rôznym veľkostiam obrazovky a zobrazoval sa správne aj na mobilných zariadeniach typu handheld.

  Dôležité! Ak rozpoznaný dokument obsahuje text napísaný v hebrejčine alebo jidiši, nemôžete vytvoriť dokument PDF so značkami (tagmi).

 • Použiť obsah zmiešaného rastra
  Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete zachovať vizuálnu kvalitu textu a obrázkov v dokumente s vysokým stupňom kompresie.

Ak sa v dokumente nachádza veľa obrázkov, výsledný súbor môže byť veľmi veľký. Veľkosť súboru môžete zmenšiť ručným nastavením v skupine Kvalita snímky.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na tlačidlo Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia obrázka vyberte požadované parametre a kliknite na tlačidlo OK.
 • Ak nechcete, aby sa do výsledného dokumentu s rozpoznaným textom uložili obrázky, uistite sa, že možnosť Zachovať obrázky nie je označená.

Použiť môžete buď štandardné písma programu Acrobat, alebo písma nainštalované vo vašom systéme. Písmo, ktoré sa bude používať, určíte tak, že z rozbaľovacieho zoznamu Písmo vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

 • Použiť štandardné písma
  Ak je zvolená táto možnosť, súbor PDF bude odkazovať na štandardné písma programu Acrobat: Times New Roman, Arial a Courier New.
 • Použiť systémové písma
  Ak je vybratá táto možnosť, súbor PDF bude odkazovať na štandardné písma nainštalované na počítači.

Ak vo svojom dokumente PDF nechcete používať vložené, resp. začlenené (vstavané písma), uistite sa, že možnosť Vložiť písma nie je označená.

Ak chcete dokument PDF chrániť pred neoprávneným otváraním, tlačením alebo upravovaním, môžete preň nastaviť heslá:

Ukladanie vo formáte PDF