Ukladanie vo formáte HTML

Uloženie textu vo formáte HTML:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Dokument HTML alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu HTML.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Zachovať rozloženie Režim ukladania Nastavenia obrázkov Kódovanie znakov
 


Podľa toho, akým spôsobom chcete používať elektronický dokument, vyberte jednu z nižšie uvedených možností:

 • Flexibilné rozvrhnutie
  Pomocou tejto možnosti vytvoríte dokument, v ktorom sa zachová formátovanie originálneho dokumentu. Výstupný dokument sa dá ľahko upravovať.
 • Formátovaný text
  Vo výstupnom dokumente budú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné umiestnenia objektov na strane a medzery. Výsledný text bude zarovnaný vľavo. (Texty v smere sprava doľava budú zarovnané vpravo.)

  Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

 • Iba text
  Tento režim nezachováva formátovanie textu.

Použiť CSS
Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete uložiť dokument vo formáte HTML 4, čo umožňuje pomocou tabuľky štýlov zahrnutej do súboru HTML zachovať rozvrhnutie dokumentu.

 • Zachovať zlomy riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov.
 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Zachová pôvodnú farbu písmen.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Dokumenty, ktoré obsahujú veľké množstvo obrázkov, sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že v skupine Kvalita snímky vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na tlačidlo Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia obrázka vyberte požadované parametre a kliknite na tlačidlo OK.
 • Ak nechcete, aby sa vo výslednom dokumente s rozpoznaným textom zachovali obrázky, uistite sa, že možnosť Zachovať obrázky nie je označená.

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku alebo jej typ, vyberte požadovanú kódovú stránku alebo typ kódovej stránky v rozbaľovacích zoznamoch v časti Kódovanie znakov.

Ukladanie vo formáte HTML