Ukladanie vo formáte CSV

Uloženie textu vo formáte CSV:

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť, a potom kliknite na kartu CSV.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Nastavenia textu Kódovanie znakov
 


  • Ignorovať text mimo tabuľky
    Ukladá iba tabuľku a zvyšok ignoruje.
  • Vložiť znak zlomu strany (#12) ako oddeľovač strán
    Ukladá pôvodné rozloženie strany.
  • Oddeľovač polí
    Vyberá znak, ktorý bude oddeľovať stĺpce s údajmi v súbore CSV.

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku alebo jej typ, vyberte požadovanú kódovú stránku alebo typ kódovej stránky v rozbaľovacích zoznamoch v časti Kódovanie znakov.

Ukladanie vo formáte CSV