Ukladanie snímky strany

Jednu alebo viacero snímok uložíte takto:

 1. V okne Strany zvoľte požadované strany
 2. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť snímky…
 3. V dialógovom okne Uložiť obrazy ako vyberte disk a priečinok, kam sa má súbor uložiť
 4. Vyberte možnosť uloženia všetkých strán dokumentu alebo uloženie len vybratých strán
 5. Vyberte grafický formát, do ktorého sa snímka má uložiť.

  Dôležité! Ak chcete do jedného súboru uložiť viacero strán, vyberte formát TIF a tu vyberte možnosť Uložiť ako súbor so snímkami s viacerými stranami.

  Finereader listpicture Ukladanie snímky strany Podrobnosti sú uvedené v časti Podporované formáty snímok.

 6. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Jednu alebo viacero oblastí uložíte takto:

 1. V okne Snímka zvoľte požadované oblasti
 2. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť snímky…
 3. V dialógovom okne Uložiť obrazy ako vyberte disk a priečinok, kam sa má súbor uložiť, vyberte aj formát súboru
 4. Vyberte možnosť Uložiť iba vybraté oblasti.

  Tip. Táto možnosť je dostupná len vtedy, ak je v okne Strany vybratá len jedna strana.

 5. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Tip. Pri ukladaní môžete vybrať ako obrazový formát, do ktorého sa snímka uloží, a spôsob kompresie. Kompresia umožní zmenšiť súbor. Metódy používané na kompresiu obrázkov sa od seba odlišujú kompresným pomerom a stratou informácií. Výber spôsobu kompresie je určený dvoma faktormi: výslednou kvalitou obrázka a veľkosťou súboru.

Výber spôsobu kompresie obrázka pri ukladaní do formátu TIF…

Program ABBYY FineReader vám umožní použiť tieto metódy kompresie:

 • ZIP — poskytuje nulovú stratu údajov a používa sa na kompresiu obrázkov, ktoré obsahujú rozsiahle oblasti vyplnené jednou farbou. Táto metóda sa používa napríklad pri kompresii snímok obrazovky a čiernobielych obrázkov.
 • JPEG — používa sa v prípade sivých a farebných obrázkov, ako napr. fotografií. Tento spôsob poskytuje kompresiu s vysokou hustotou, no toto vedie k strate údajov a zhoršeniu kvality obrázka/snímky (rozostrené kontúry a horšia farebná paleta).
 • CCITT — táto kompresná metóda ponúka nulovú stratu údajov a používa sa v prípade čiernobielych obrázkov/snímok vytvorených v grafických programoch, alebo snímok získaných naskenovaním. Kompresná metóda CCITT Group 4 je rozšírenou kompresnou metódou používanou prakticky pri všetkých snímkach.
 • Packbits — ponúka nulovú stratu údajov a používa sa na uloženie naskenovaných čiernobielych snímok.
 • LZW — ponúka nulovú stratu údajov a používa sa pri ukladaní obrázkov v odtieňoch sivej farby.

Ukladanie snímky strany