Ukladanie do lokality Microsoft SharePoint

(len pre verzie ABBYY FineReader Corporate Edition a ABBYY FineReader Site License Edition)

Program ABBYY FineReaer vám umožňuje uložiť rozpoznaný text do sieťových lokalít – na webovú stránku, on-line knižnicu, atď.

Uloženie rozpoznaného textu do lokality Microsoft SharePoint:

  1. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť do lokality Microsoft SharePoint…
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, určite meno súboru, formát súboru, sieťový priečinok, kam sa súbor uloží, a možnosti súboru.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Dôležité!

  • Ubezpečte sa, že je na vašom počítači nainštalovaná súčasť Microsoft Office SharePoint Portal Server Client Components, a že je spustená aplikácia, resp. služba Web Client.
  • Pri práci s adresami v tvare http://Server/share nie je už existujúci súbor možné v sieti nahradiť.

Ukladanie do lokality Microsoft SharePoint