Ukladanie do formátu PPTX

Uloženie textu vo formáte PPTX:

 • V rozbaľovacom zozname na hlavnom paneli nástrojov vyberte možnosť režim uloženia rozvrhnutia dokumentu.
 • Kliknite na možnosť Súbor>Uložiť dokument ako>Dokument programu Microsoft PowerPoint 2007 alebo na tlačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov. Kliknite na šípku blízko tlačidla Uložiť a vyberte zo zoznamu formát, v akom sa má dokument uložiť. Ak sa vami požadovaný formát v zozname nenachádza, kliknite na možnosť Uložiť do iných formátov… a v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadovaný formát.

Tip. Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu PPTX.
Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Nastavenia textu Nastavenia obrázkov
 


 • Zachovať zlomy riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie do riadkov.
 • Zalamovať text
  Táto možnosť je dostupná iba ak je vybratá možnosť Zachovať zlomy riadkov. Všetok rozpoznaný text úplne vyplní vnútro bloku textu v snímke.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Dokumenty, ktoré obsahujú veľké množstvo obrázkov, sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že v skupine Kvalita snímky vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Parametre ukladania obrázka zmeníte tak, že kliknete na tlačidlo Vlastné…. V dialógovom okne Vlastné nastavenia obrázka vyberte požadované parametre a kliknite na tlačidlo OK.
 • Ak nechcete, aby sa vo výslednom dokumente s rozpoznaným textom zachovali obrázky, uistite sa, že možnosť Zachovať obrázky nie je označená.

Dôležité! Pri ukladaní výsledkov rozpoznávania do formátu PPTX vytvorí program ABBYY FineReader špeciálne súbory vo formáte HTML, ktoré budú obsahovať rôzne časti prezentácie. Ak chcete uložiť prezentáciu do jedného súboru, znova ju uložte v programe Microsoft PowerPoint (vyberte možnosť Uložiť ako v ponuke Súbor a ako formát uloženia vyberte formát PPTX).

Ukladanie do formátu PPTX