Nastavenia zabezpečenia PDF

Pri ukladaní rozpoznaného textu do formátu PDF môžete ochrániť a zabezpečiť obsah dokumentu PDF nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Heslom potrebným na otvorenie dokumentu
 2. Heslom potrebným na úpravu alebo tlač dokumentu alebo kopírovanie údajov z dokumentu do iných aplikácií
 3. Pomocou šifrovania

Heslá a ostatné parametre zabezpečenia PDF môžete nastaviť v dialógovom okne Bezpečnostné nastavenia PDF.

Okno otvoríte tak, že kliknete na tlačidlo Bezpečnostné nastavenia PDF…, ktoré sa nachádza v spodnej časti karty Uložiť>PDF dialógového okna Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Heslo potrebné na otvorenie dokumentu Heslo potrebné na úpravu a tlač dokumentu Stupeň šifrovania
 

Toto heslo chráni obsah dokumentu PDF pred neoprávneným otvorením. Používateľ môže otvoriť dokument až po tom, čo zadá heslo určené autorom dokumentu.

Nastavenie hesla potrebného pre otvorenie dokumentu

 1. Vyberte Pri otváraní dokumentu vyžadovať heslo.
 2. Kliknite na Finereader browsebutton Nastavenia zabezpečenia PDF
 3. V dialógovom okne Zadať heslo na otvorenie dokumentu zadajte heslo a potvrďte.

Vami zadané heslo sa zobrazí vo forme bodiek v poli Heslo na otvorenie dokumentu v dialógovom okneBezpečnostné nastavenia PDF.

Toto heslo chráni dokument PDF pred neoprávneným upravovaním a tlačením ako aj pred kopírovaním informácií do ostatných aplikácií. Používateľ môže vykonávať vyššie popísané úkony len po tom, čo zadá heslo špecifikované autorom dokumentu.

Nastavenie hesla pre prístup k súboru:

 1. Vyberte možnosť Obmedziť tlač a úpravu dokumentu a nastavenia zabezpečenia.
 2. Kliknite na Finereader browsebutton Nastavenia zabezpečenia PDF
 3. V dialógovom okne Zadajte heslo na povolenia zadajte heslo a potvrďte.

Vami zadané heslo sa zobrazí vo forme bodiek v poli Heslo na povolenia v dialógovom okneBezpečnostné nastavenia PDF.

V ďalšom vyberte úkony, ktoré chcete používateľom daného dokumentu PDF povoliť. Tieto obmedzenia nastavíte v položke Nastavenia povolení.

 • Pomocou položiek v rozbaľovacom zozname Tlač povolená môžete povoliť, alebo zakázať tlač dokumentu.
 • Pomocou položiek v rozbaľovacom zozname Zmeny povolené môžete povoliť, alebo zakázať úpravu dokumentu.
 • Ak je vybratá možnosť Umožniť kopírovanie textu, obrázkov a iného obsahu, používateľ bude môcť do Schránky kopírovať obsah dokumentu PDF (texty a obrázky). Ak chcete používanie takýchto funkcií zakázať, musí byť táto možnosť prázdna.
 • Ak je vybratá možnosť Umožniť prístup k textu pre zariadenia na čítanie obrazovky, používateľ bude môcť vytvárať snímky obrazovky otvoreného dokumentu PDF. Ak chcete používanie takýchto funkcií zakázať, musí byť táto možnosť prázdna. Zapamätajte si, že táto možnosť je dostupná len pre dokumenty PDF so šifrovaním 128 bitov a vyšším.

Položky v rozbaľovacom zozname Úroveň šifrovania vám umožnia nastaviť typ kódovania heslom chránených dokumentov PDF.

Vyberte jednu z nasledujúcich úrovní:

 • Nízke (40-bitové) – kompatibilné s programom Adobe Acrobat 3.0 a novším nastavuje nízku, 40-bitovú úroveň šifrovania (na základe štandardu RC4).
 • Vysoké (128-bitové) – kompatibilné s programom Adobe Acrobat 5.0 a novším nastavuje vysoké 128-bitové šifrovanie na základe štandardu RC4, no používatelia starších verzií programu Adobe Acrobat nebudú môcť takýto dokument PDF otvoriť.
 • Vysoké (128-bitové AES) – kompatibilné s programom Adobe Acrobat 7.0 a novším nastavuje vysoké 128-bitové šifrovanie na základe štandardu AES, no používatelia starších verzií programu Adobe Acrobat nebudú môcť takýto dokument PDF otvoriť.

Nastavenia zabezpečenia PDF