Ukladanie výsledkov

Rozpoznané texty môžete uložiť do súboru, odoslať do zvolenej aplikácie bez uloženia na disk, skopírovať do Schránky alebo odoslať e-mailom ako prílohy v ktoromkoľvek z podporovaných formátov ukladania.

Ukladanie výsledkov