Výber rozhrania pri skenovaní

Program ABBYY FineReader môže komunikovať so skenerom nasledujúcimi spôsobmi:

1. Prostredníctvom rozhrania programu ABBYY FineReader.

V tomto prípade nastavujete parametre a režim skenovania prostredníctvom rozhrania programu ABBYY FineReader. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

 • Rozlíšenie, Jas a Farebný režim.
 • Možnosti predbežného spracovania snímky:
  1. Zistiť orientáciu strany. Túto funkciu aktivujte, ak chcete, aby program počas skenovania automaticky zistil orientáciu strany.
  2. Rozdeliť dvojité strany. Táto funkcia umožňuje automaticky rozdeliť dvojité strany do samostatných snímok.
  3. Aktivovať predbežné spracovanie snímky. Aktivovaním tejto funkcie bude program vykonávať automatické spracovanie naskenovaných snímok.
 • Možnosti pri skenovaní viacstranových dokumentov:
  1. Použiť automatický podávač papiera (ADF)
  2. Použiť automatické duplexné skenovanie (ak ho skener podporuje).
  3. Nastavenie „prestávky“ medzi skenovaním jednotlivých strán (v sekundách).

  Poznámka: Niektoré modely skenerov nepodporujú Použiť rozhranie programu ABBYY FineReader.

2. Prostredníctvom rozhrania TWAIN alebo ovládača skenera WIA.

V takomto prípade sa možnosti skenovania vyberajú a nastavujú v dialógovom okne ovládača skenera. Podrobný popis dialógového okna, ako aj všetkých jeho súčastí, nájdete v technickej dokumentácii dodanej k príslušnému skeneru.

Dôležité! Správne nastavenie skenera je popísané v príručke ku skeneru. Je potrebné, aby ste nainštalovali softvér dodávaný so skenerom.

Štandardne sa používa skenovacie rozhranie programu ABBYY FineReader.

Zmena rozhrania pri skenovaní:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti, ktoré sa nachádza na karte Skenovať/Otvoriť (Nástroje>Možnosti…).
 2. V skupine Skener nastavte pomocou prepínača: Použiť rozhranie programu ABBYY FineReader alebo Použiť vlastné rozhranie.

Výber rozhrania pri skenovaní