Úprava rozlíšenia snímky

Rozlíšenie snímky určuje, ako detailne sa snímka naskenuje. Rozlíšenie sa zvyčajne meria a udáva v dpi (dots per inch – počet bodov na palec).

Najlepšie rozlíšenie pre rozpoznávanie OCR je 300 dpi.

Dôležité! Najlepšie výsledky optického rozpoznávania textu OCR sa dosiahnu vtedy, ak sú hodnoty zvislého a vodorovného rozlíšenia rovnaké.

Ak nastavíte vyššie rozlíšenie (nad 600 dpi), predĺži sa tým doba rozpoznávania. Zvýšenie rozlíšenia neznamená automaticky aj lepšie výsledky rozpoznávania. Ak nastavíte príliš nízke rozlíšenie (nižšie ako 150 dpi), negatívne to ovplyvní kvalitu rozpoznávania.

Kedy je potrebné upraviť rozlíšenie snímok:

  • Keď je rozlíšenie snímky menšie ako 250 dpi alebo väčšie ako 600 dpi.
  • Keď má vami nasnímaná snímka neštandardné rozlíšenie.
    Napríklad faxy môžu mať rozlíšenie 204 x 96 dpi.

Úprava rozlíšenia:

  1. Kliknite na tlačidlo Skenovať.
  2. V závislosti od rozhrania použitého pri skenovaní sa zobrazí rozhranie programu ABBYY FineReader alebo rozhranie ovládača skenera.
    V dialógovom okne skenovania vyberte požadované rozlíšenie.
  3. Naskenujte dokument.

Tip. Rozlíšenie môžete upraviť pomocou dialógového okna Upraviť obraz (Strana>Upraviť snímku strany…).

Úprava rozlíšenia snímky