Písmo je príliš malé

Optimálne výsledky optického rozpoznávania naskenovaných dokumentov obsahujúcich veľmi malé písmená a znaky dosiahnete tak, že takéto dokumenty naskenujete vo vyššom rozlíšení.

  1. Kliknite na tlačidlo Skenovať.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, určite požadované rozlíšenie.
    V závislosti od toho, aké rozhranie skenovania používate, sa otvorí dialógové okno skenovania programu ABBYY FineReader alebo dialógové okno príslušného ovládača skenera.
  3. Pokračujte v skenovaní dokumentu.

Snímky toho istého dokumentu získané s rozličnými rozlíšeniami môžete porovnať, ak ich otvoríte v okne Priblíženie v režime Po pixloch (Zobraziť>Okno priblíženia>Mierka>Po pixloch)

Zdrojová snímka Odporúčané rozlíšenie
Finereader tutsmallfont300 Písmo je príliš malé 300 dpi pre bežné texty (vytlačené písmom veľkosti 10 bodov alebo väčším)
Finereader tutsmallfont600 Písmo je príliš malé 400–600 dpi pre texty vytlačené menším písmom (písmom veľkosti 9 bodov alebo menším)

Písmo je príliš malé