Nastavovanie jasu

V prípade nesprávneho nastavenia jasu zobrazí program ABBYY počas skenovania výstražnú správu. Nastavenie jasu budete možno potrebovať upraviť aj pri skenovaní v čierno-bielom režime.

Úprava jasu:

  1. Kliknite na tlačidlo Skenovať.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, určite požadované rozlíšenie.
    V závislosti od toho, aké rozhranie skenovania používate, sa otvorí dialógové okno skenovania programu ABBYY FineReader, alebo dialógové okno ovládača skenera. Vo väčšine prípadov by mala postačiť stredná hodnota okolo 50 %.
  3. Pokračujte v skenovaní dokumentu.

Ak výsledný obrázok obsahuje priveľa „roztrhnutých“ alebo „zlepených“ písmen, vyhľadajte v nižšie uvedenej tabuľke spôsob, ako tieto chyby odstrániť.

Vaša snímka vyzerá asi takto Odporúčania
Finereader goodquality Nastavovanie jasu Táto snímka je vhodná pre optické rozpoznávanie.
Finereader verylight Nastavovanie jasu

znaky sú „roztrhnuté“ alebo veľmi svetlé

  • Znížením jasu snímku stmavte.
  • Skenujte v odtieňoch sivej farby. Jas sa nastaví automaticky.

Finereader verydark Nastavovanie jasu

znaky sú pokrivené, spojené dohromady alebo vyplnené  

  • Zvýšením jasu snímku zosvetlite.
  • Skenujte v odtieňoch sivej farby. Jas sa nastaví automaticky.

Nastavovanie jasu