Manuálna úprava snímok

Program ABBYY FineReader 10 ponúka automatické predbežné spracovanie snímky, čo znamená, že program sám rozhodne, či je potrebná úprava, resp. korekcia, a toto následne vykoná.

V niektorých prípadoch je však potrebné upraviť snímku ručne. To je treba napríklad vtedy, keď potrebujete rozpoznať len časť snímky alebo ak potrebujete spracovať len niektoré strany dokumentu.

Úprava snímky:

 1. Otvorte dialógové okno Upraviť obraz (Strana>Upraviť snímku strany…).

  Dialógové okno Upraviť obraz

  Finereader imageeditor Manuálna úprava snímok
   

  Na ľavej strane dialógového okna je zobrazená aktuálna strana dokumentu otvoreného v programe ABBYY FineReader a na pravej strane sa nachádzajú nástroje umožňujúce úpravu. Tabla navigácie po strane sa nachádza v spodnej časti.

 2. Prehľad nástrojov určených na úpravu:
  • Odstránenie skosenia – tento nástroj umožňuje korigovať skosenie.
  • Oprava fotografií – vyrovnanie textových riadkov, odstránenie pohybového rozostrenia a zníženie šumu.
  • Opraviť lichobežníkové deformácie – oprava deformácií perspektívy.
  • Otočiť a prevrátiť – možnosť otočenia snímky do štandardnej orientácie (vodorovne, zľava doprava).
  • Rozdeliť – rozdelenie snímky (napr. dvojstrán) na samostatné časti.
  • Orezať – používa sa na odstránenie nepotrebných okrajov snímky.
  • Invertovať – umožní štandardnú inverziu farieb dokumentu (čierny text voči bielemu pozadiu).
  • Rozlíšenie obrázka – nástroj umožňujúci zmeniť aktuálne rozlíšenie snímky.
  • Guma – umožňuje zmazať časť snímky.
 3. Kliknutím na tlačidlo príslušného nástroja tento nástroj vyberiete a môžete ním vykonávať požadované úpravy. V ľavej strane dialógového okna sa bude zobrazovať ukážka výsledkov úprav. Keď začiarknete možnosť Použiť na všetky obrázky, môžete väčšinu z týchto nástrojov použiť na všetky strany dokumentu.
 4. Ak ste už vykonali všetky potrebné úpravy a zmeny, dialógové okno zavrite kliknutím na tlačidlo Finereader close Manuálna úprava snímok.

 

Manuálna úprava snímok