Fotografovanie dokumentov

Fotografovanie dokumentov vyžaduje určitú zručnosť a prax. Dôležité sú aj charakteristiky fotoaparátu a podmienky pri fotografovaní.

Poznámka: Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu nájdete v dokumentácii dodanej s fotoaparátom.

Skôr, ako začnete fotografovať:

 1. Presvedčte sa, že sa celá strana zmestí do okienka.
 2. Uistite sa, že je osvetlenie naprieč stranou rozložené rovnomerne, a že sa na strane nenachádzajú žiadne tmavé oblasti ani tiene.
 3. Objektív umiestnite rovnobežne s rovinou dokumentu a nasmerujte ho do stredu dokumentu. Ak je to možné, vyrovnajte papier (napr. pri chrbte knihy).

V nižšie uvedených témach sú opísané potrebné technické údaje fotoaparátu a režimy fotografovania.

Požiadavky na digitálny fotoaparát Tipy pre fotografovanie Ako postupovať v prípade, že…
 


Minimálne požiadavky

 • Veľkosť matice: vypočítaná v pomere k formátu snímky strany pri mierke 2 milióny obrazových bodov (pixlov) na stranu vo formáte A4. Matice malých rozmerov sú postačujúce v prípadoch, ak sa fotografujú dokumenty malých formátov (napr. vizitky).
 • Variabilná vzdialenosť zaostrenia. Na fotografovanie dokumentov by sa nemali používať fotoaparáty s pevnou ohniskovou vzdialenosťou (zaostrenie do nekonečna). Takéto typy fotoaparátov sa používajú väčšinou v mobilných telefónoch alebo v zariadeniach typu PDA.

Odporúčané nastavenia:

 • Veľkosť matice: vypočítaná v pomere k formátu snímky strany pri mierke 5 miliónov obrazových bodov (pixlov) na stranu vo formáte A4.
 • Funkcia deaktivácie blesku
 • Manuálne riadenie a otváranie clony, t. j. možnosť režimu Av alebo plne manuálneho režimu
 • Manuálne zaostrovanie
 • Odporúča sa použitie stabilizačného systému alebo použitie statívu
 • Optické priblíženie

Použitie blesku
Najlepšie je fotografovať dokumenty za denného svetla alebo vo veľmi dobre osvetlenej miestnosti. V prípade, že fotografujete pri umelom osvetlení, použite dva svetelné zdroje, aby ste predišli vzniku tieňov.

Finereader darkpicture Fotografovanie dokumentov Finereader goodpicture Fotografovanie dokumentov

Umiestnenie fotoaparátu
Pri fotografovaní dokumentov sa odporúča použiť statív. Objektív umiestnite rovnobežne s rovinou dokumentu a nasmerujte ho do stredu textu.

Pri plnom optickom priblížení musí byť vzdialenosť medzi fotoaparátom a dokumentom postačujúca na to, aby sa celý dokument zmestil do okienka. Vzdialenosť je zvyčajne 50 – 60 cm.

Použitie blesku
V prípade, že fotografujete pri dostatočnom osvetlení, vypnite blesk, aby ste predišli vzniku tieňov a výraznému preostreniu určitých častí. Ak fotografujete pri nedostatočnom osvetlení a musíte použiť blesk, fotografujte z určitej vzdialenosti (približne 50 cm).

Poznámka: Odporúčame použiť blesk v kombinácii s osvetlením v pozadí.

Dôležité! Blesk sa nesmie používať pri fotografovaní lesklých dokumentov.

Finereader badflash Fotografovanie dokumentov Finereader goodpicture Fotografovanie dokumentov

Vyváženie bielej farby
Ak je to možné, nastavte vyváženie bielej zamierením na papier dokumentu. V opačnom prípade vyberte režim vyváženie bielej farby, ktorý sa najlepšie hodí k aktuálnym podmienkam osvetlenia.

Finereader wrongwhitebalance Fotografovanie dokumentov Finereader goodpicture Fotografovanie dokumentov

Nedostatočné osvetlenie
Ak fotografujete dokument pri slabom osvetlení:

 • Nastavte najväčšiu možnú hodnotu otvorenia clony tým, že ju úplne otvoríte. Zapamätajte si, že keď fotografujete pri jasnom dennom svetle, je potrebné používať vyššie hodnoty uzáveru clony, aby sa dosiahli ostré a zreteľne snímky.
 • Nastavte vysokú hodnotu ISO pre väčšiu citlivosť.
 • Použite manuálne zaostrovanie, nakoľko automatické zaostrenie môže zlyhať, čo môže spôsobiť rozostrené snímky.

Snímka je príliš tmavá a tlmená, resp. slabo čitateľná
Použite intenzívnejšie osvetlenie. Alebo nastavte menšiu hodnotu otvoru clony.

Snímka nie je dostatočne ostrá
Automatické zaostrenie nemusí pracovať správne pri slabom osvetlení alebo pri snímaní dokumentu z blízkej vzdialenosti. Použite intenzívnejšie osvetlenie. V prípade, že je toto neúčinné, použite ručné zaostrenie.

Ak je rozostrená len určitá časť snímky, použite vyššiu hodnotu uzáveru clony. Fotografujte z väčšej vzdialenosti a pri maximálnom optickom priblížení. Zaostrite na hocijaký bod medzi stredom a okrajom snímky.

Keď pri fotografovaní používate automatický režim a
fotografujete pri slabom osvetlení, fotoaparát nastaví nízku rýchlosť uzávierky, čo negatívne ovplyvní ostrosť snímky. V takomto prípade vyskúšajte nasledujúce:

 • Ak je dostupný, aktivujte stabilizačný systém.
 • Požitie samospúšť. To pomôže predísť otrasom, ku ktorým často dochádza pri stlačení tlačidla uzávierky. Otrasy a problémy s nimi súvisiace môžu nastať dokonca aj vtedy, ak používate statív.

Blesk spôsobuje rozsiahle oblasti presvetlenia v centrálnej časti dokumentu.
Vypnite blesk. Alebo použite ďalšie zdroje svetla a fotografujte z väčšej vzdialenosti.

Fotografovanie dokumentov