Automatické predbežné spracovanie snímky

Kvalita optického rozpoznávania OCR môže byť ovplyvnená zdeformovanými riadkami textu, skosením dokumentu, šumom a inými nedostatkami a rušivými prvkami, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na naskenovaných snímkach a digitálnych fotografiách.

Program ABBYY FineReader ponúka predbežné spracovanie snímky a tým odstránenie takýchto nedostatkov originálu. Ak je táto funkcia aktivovaná, program automaticky (v závislosti od typu vstupnej snímky) rozhodne, aká činnosť sa má vykonať a automaticky sa použije príslušná úprava. Z digitálnych fotografií sa automaticky odstráni šum, skosenie, vyrovnajú sa textové riadky a opraví sa lichobežníková deformácia.

Poznámka: Tieto operácie sú náročné na čas a ich vykonávanie môže trvať dlho.

Automatické predbežné spracovanie snímok pri skenovaní a otváraní snímok:

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti…).
  2. Uistite sa, že je aktivovaná (začiarknutá) možnosť Aktivovať predbežné spracovanie snímky, ktorá sa nachádza na karte Skenovať/Otvoriť v skupine Spracovanie snímky.

Dôležité! Možnosť automatického predbežného spracovania môžete nastaviť aj v dialógovom okne otvárania snímky (ponuka Súbor>Otvoriť súbor PDF/snímku…) a v dialógovom okne skenovania v programe ABBYY FineReader. Viac informácií nájdete v časti Výber rozhrania pri skenovaní.

Poznámka: Ak bola možnosť Aktivovať predbežné spracovanie snímky počas skenovania alebo otvárania snímok deaktivovaná, snímku je možné spracovať ručne, a to pomocou dialógového okna Upraviť snímku.

Finereader listpicture Automatické predbežné spracovanie snímky Podrobnejšie informácie nájdete v časti Manuálna úprava snímok.

Automatické predbežné spracovanie snímky