Zvislý alebo invertovaný text nebol rozpoznaný správne

Ak bola nesprávne zistená orientácia časti textu, alebo ak je časť textu invertovaná (napr. svetlý text na tmavom pozadí) časť rozpoznaného textu môže obsahovať veľké množstvo chýb.

Riešenie problému:

  1. V okne Snímka vyberte oblasť alebo bunku tabuľky, ktorej bunka obsahuje zvislý alebo invertovaný text.

  2. V okne Snímka na paneli Vlastnosti oblasti (zobrazte panel kliknutím pravým tlačidlom myši na oblasť a vybratím možnosti Vlastnosti oblasti). V paneli vyberte možnosti:
    • Zvislý (zhora nadol) alebo Zvislý (zdola nahor) v rozbaľovacom zozname Orientácia

      alebo

    • Invertované z rozbaľovacieho zoznamu Inverzia
  3. Opätovne spustite proces rozpoznávania OCR.

Finereader listpicture Zvislý alebo invertovaný text nebol rozpoznaný správne Podrobnosti sú uvedené v časti Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti.

Zvislý alebo invertovaný text nebol rozpoznaný správne