Zmena vlastností textu

Pri automatickej analýze dokumentu program ABBYY FineReader zistí rôzne typy oblastí na stranách dokumentu (ako napr. tabuľky, obrázky, text a čiarové kódy). Program takisto analyzuje aj štruktúru dokumentu a zistí záhlavie a ostatné prvky rozvrhnutia ako hlavičky a päty, obrázky, názvy diagramov atď.

Nesprávne definované, resp. určené vlastnosti niektorých oblastí Textu a Tabuľky môžete zmeniť manuálne.

  1. V okne Snímka alebo v okne Priblíženie vyberte oblasť, a pomocou panela Vlastnosti oblasti, ktorý sa nachádza v okne Snímka, zmeňte vlastnosti.

    Pomocou panela Vlastnosti oblasti môžete meniť nasledujúce vlastnosti:

  2. Poznámky:

    1. Pomocou tlačidiel Finereader propertyrightarrow Zmena vlastností textu/Finereader propertyleftarrow Zmena vlastností textu sa môžete pohybovať vľavo a vpravo a vyberať tak vlastnosti v prípade, že okno Snímky nie je dostatočne široké, aby mohol byť zobrazený celý panel s vlastnosťami.
    2. Niektoré z textových vlastností je možné upravovať pomocou kontextovej ponuky zobrazenej po kliknutí pravým tlačidlom myši v oblasti typu Text.
  3. Potom, ako vykonáte potrebné zmeny, znovu spustite proces optického rozpoznávania OCR.

Finereader listpicture Zmena vlastností textu Podrobnosti sú uvedené v časti Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti.

Zmena vlastností textu