Tabuľka nebola zistená

Oblasti tabuľky označujú tabuľky alebo časti textu, ktoré sú rozmiestnené vo forme tabuľky. Ak automatické zisťovanie obrázka programu zlyhá, použite na manuálne vykreslenie oblasti tabuľky okolo tabuľky nástroj Tabuľka.

  1. Vyberte nástroj Finereader tabletool Tabuľka nebola zistená, ktorý sa nachádza na paneli nástrojov vo vrchnej časti okna Snímka a pomocou myši nakreslite nad tabuľkou na snímke štvorec (resp. obdĺžnik).
  2. Z kontextovej ponuky vyberte príkaz Analyzovať štruktúru tabuľky, alebo kliknite na tlačidlo Finereader tableanalizetool Tabuľka nebola zistená v kontextovom paneli nástrojov oblasti Tabuľka.

  3. Výsledky môžete upraviť pomocou kontextového panela nástrojov, kontextovej ponuky tabuľky, alebo pomocou príkazov z hlavnej ponuky Oblasti.

  4. Opätovne spustite proces rozpoznávania OCR.

Tabuľku môžete priradiť k už rozpoznanej oblasti. Pravým tlačidlom myši kliknite na oblasť a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Zmeniť typ oblasti>Tabuľka.

Finereader listpicture Tabuľka nebola zistená Podrobnosti nájdete v časti Bunky tabuľky boli zistené nesprávne.

Tabuľka nebola zistená