Papierový dokument obsahuje ozdobné (neštandardné) písma

Na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR v dokumentoch s ozdobnými písmami alebo v dokumentoch so špeciálnymi znakmi (napr. matematickými symbolmi) môžete použiť režim tréningu.

V režime tréningu sa vytvorí používateľský vzor, ktorý môže byť použitý pri optickom rozpoznávaní OCR celého textu.

Finereader listpicture Papierový dokument obsahuje ozdobné (neštandardné) písma Ďalšie informácie nájdete v časti Rozpoznávanie s režimom učenia sa.

Používanie vzoru na rozpoznávanie dokumentu:

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti…) a potom kliknite na kartu Čítať.
  2. V položke Tréning vyberte možnosť Učiť sa používateľský vzor.

    Poznámka: Ak vyberiete možnosť Používať vstavané vzory, program ABBYY FineReader použije pre optické rozpoznávanie OCR ako používateľské, tak aj prednastavené (vstavané) vzory.

  3. Kliknite na tlačidlo Editor vzorov….
  4. V dialógovom okne Editor vzorov vyberte požadovaný vzor a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

    Finereader listpicture Papierový dokument obsahuje ozdobné (neštandardné) písma Podrobnejšie informácie nájdete v časti Výber používateľského vzoru.

  5. V hlavnom okne programu ABBYY FineReader kliknite na tlačidlo Čítať.

Papierový dokument obsahuje ozdobné (neštandardné) písma