Obrázok nebol zistený

Oblasti obrázka označujú obrázky nachádzajúce sa v dokumente. Oblasti obrázka môžete takisto použiť na vybratie akejkoľvek časti textu, ktorú chcete spracovávať ako obrázky (program ABBYY FineReader nevykoná optické rozpoznávanie OCR). Ak automatické zisťovanie obrázka programu zlyhá, použite na manuálne vykreslenie oblasti obrázka okolo obrázka nástroj Obrázok.

  1. V paneli nástrojov v hornej časti okna Snímka vyberte nástroj Finereader picturetool Obrázok nebol zistený a potom pomocou myši vykreslite okolo obrázka na snímke štvorec, resp. obdĺžnik.
  2. Opätovne spustite proces rozpoznávania OCR.

Oblasť akéhokoľvek typu môžete zmeniť na typ Obrázok jednoducho tak, že pravým tlačidlom myši kliknete vo vnútri oblasti a vyberiete možnosť Zmeniť typ oblasti>Obrázok.

Finereader listpicture Obrázok nebol zistený Podrobnosti sú uvedené v časti Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti.

Obrázok nebol zistený