Možnosti rozpoznávania OCR

Výber správnych možností rozpoznávania OCR je rozhodujúci pre bezchybný a rýchly proces rozpoznávania OCR. Výber nezávisí iba od typu a zložitosti papierového dokumentu, ale aj od toho, akým spôsobom chcete elektronickú verziu používať a na aký účel.

Možnosti rozpoznávania OCR sú umiestnené na karte Čítať v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Dôležité! Program ABBYY FineReader automaticky rozpoznáva strany, ktoré pridáte k dokumentu prostredníctvom aktuálnych nastavení. Automatickú analýzu a rozpoznávanie OCR nových pridaných snímok môžete vypnúť na karte Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Poznámka: Ak zmeníte možnosti rozpoznávania OCR až po tom, ako bol dokument rozpoznaný, spustite proces rozpoznávania OCR s novými možnosťami znova.

Na karte Čítať v dialógovom okne Možnosti sú dostupné nasledujúce možnosti:

 • Režim čítania
  Výber režimu čítania.

  Finereader listpicture Možnosti rozpoznávania OCR Ďalšie…

  Dostupné sú dva režimy čítania:

  • Dôkladné čítanie
   V tomto režime program ABBYY FineReader analyzuje a rozpozná jednoduché dokumenty, ale aj dokumenty so zložitým rozložením, predovšetkým dokumenty s textom na farebnom alebo rastrovanom podklade a dokumenty so zložitými tabuľkami (vrátane tabuliek s bielymi rastrovými čiarami a tabuliek s farebnými bunkami).

   Poznámka: V porovnaní s režimom Rýchle zaberie režim Dôkladné viac času, ale zabezpečí lepšiu kvalitu rozpoznávania.

  • Rýchle čítanie
   Tento režim sa odporúča použiť pri spracovávaní objemných dokumentov s jednoduchým rozložením alebo pre kvalitné obrázky.

  Vyberte režim, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

 • Tréning
  Trénovanie vzoru je štandardne vypnuté. Ak vyberiete možnosť Učiť sa používateľský vzor, program ABBYY FineReader sa v priebehu procesu optického rozpoznávania OCR „učí“ nové znaky.

  Finereader listpicture Možnosti rozpoznávania OCR Ďalšie…

  Trénovanie vzoru je užitočné pri nasledujúcich typoch textov:

  • Texty s ozdobnými písmami
  • Texty, ktoré obsahujú neobvyklé znaky (napr. matematické symboly)
  • Rozsiahle dokumenty (viac ako 100 strán) s nízkou kvalitou tlače

  Môžete použiť zabudované vzory znakov alebo vytvoriť vlastné. Požadovanú možnosť vyberte v položke Tréning.

Možnosti rozpoznávania OCR