Čiarový kód nebol zistený

Oblasti čiarového kódu označujú čiarové kódy nachádzajúce sa vo vašom dokumente. Ak chcete, aby sa čiarový kód vykreslil radšej ako sekvencia písmen a čísel, a nie ako obrázok, vyberte čiarový kód a potom zmeňte typ oblasti na Čiarový kód.

Aby program ABBYY FineReader dokázal zisťovať čiarové kódy:

  1. Stlačte a držte stlačenú kombináciu klávesov Ctrl+Shift+Alt a pomocou myši vyznačte oblasť v okne Snímky alebo v okne Priblíženie.
  2. Spustite optické rozpoznávanie snímky.

Typy čiarových kódov podporované programom ABBYY FineReader 10…

Typ čiar. kódu Code 3 of 9
Check Code 3 of 9 
Code 3 of 9 without asterisk
Codabar
Code 93
Code 128
EAN 8
EAN 13
IATA 2 of 5
Interleaved 2 of 5
Check Interleaved 2 of 5
Matrix 2 of 5
Postnet
Industrial 2 of 5
UCC-128
UPC-A
UPC-E
PDF417
Aztec Code
Data Matrix

Poznámka: Štandardný typ čiarového kódu je nastavený na hodnotu Automatická detekcia, čo znamená, že takéto typy čiarových kódov sa automaticky odstránia. Nie všetky typy čiarových kódov sa však dajú zistiť automaticky a niekedy je potrebné vybrať vhodný typ čiarového kódu ručne – pomocou panela Vlastnosti oblasti.
Program ABBYY FineReader dokáže automaticky zistiť tieto typy čiarových kódov: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417.

Čiarový kód nebol zistený