Bunky tabuľky boli zistené nesprávne

V prípade, že program ABBYY FineReader nie je schopný správne zistiť riadky a stĺpce v tabuľke automaticky, môžete rozvrhnutie upraviť ručne a znovu spustiť proces optického rozpoznávania OCR.

 Zobraziť príklad zložitej tabuľky…

Finereader table Bunky tabuľky boli zistené nesprávne

Úprava tabuliek pomocou okna Snímka alebo okna Priblíženie:

 • Použite príkazy z ponuky Oblasti a kontextovú ponuku, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratú oblasť Tabuľky:

  • Analyzovať štruktúru tabuľky — automatická analýza štruktúry tabuľky nahradí ručne nakreslené zvislé a vodorovné oddeľovače v tabuľke.
  • Príkazy Rozdeliť bunky, Zlúčiť bunky a Zlúčiť riadky upravia riadky a stĺpce, ktoré sa v tabuľke detekovali automaticky.
 • Pomocou kontextového panela nástroja vybratej tabuľky:
  Môžete pridávať vodorovný alebo zvislý oddeľovač, mazať oddeľovače tabuľky, analyzovať štruktúru tabuľky, rozdeľovať bunky alebo spájať bunky alebo riadky.
  Kliknite na oblasť Tabuľka a z kontextového panela nástrojov vyberte požadovaný nástroj: Finereader tablepane Bunky tabuľky boli zistené nesprávne.

Poznámky:

 1. Príkaz na rozdelenie bunky môžete použiť iba pre bunky tabuľky, ktoré boli predtým spojené.
 2. Ak chcete rozdeliť bunky, alebo riadky tabuľky, vyznačte ich na snímke a potom vyberte vhodný nástroj alebo príkaz ponuky.
 3. Ak tabuľka obsahuje zvislé textové bunky, bude potrebné najprv zmeniť vlastnosti textu.
 4. Ak bunky tabuľky obsahujú len obrázok, začiarknite možnosť S vybratými bunkami narábať ako s obrázkami, ktorá sa nachádza na paneli Vlastnosti oblasti (kontextová ponuka >Vlastnosti oblasti).
  Ak bunka obsahuje kombináciu obrázka a textu, vyberte obrázok, aby ste ho mohli presunúť do zvolenej oblasti vo vnútri bunky.

Finereader listpicture Bunky tabuľky boli zistené nesprávne Podrobnosti sú uvedené v častiach Zvislý alebo invertovaný text nebol rozpoznaný správne, Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti a Zmena vlastností textu.

Bunky tabuľky boli zistené nesprávne