Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR

V tejto časti sa nachádzajú rady a odporúčania týkajúce sa nastavení rozpoznávania OCR tak, aby čo najlepšie korešpondovali so štruktúrou dokumentu a výberu správnych nastavení v prípade neštandardných situácií. Sú tu takisto popísané možné príčiny chýb, alebo zlej kvality optického rozpoznávania OCR, ako aj spôsoby, ako je možné určité problémy odstrániť, alebo sa iným vyhnúť, ak je to možné.

 

Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR