Základné rýchle úlohy

Pomocou karty Bežné, ktorá sa nachádza v okne Nová úloha, máte prístup k najčastejšie používaným rýchlym úlohám v programe ABBYY FineReader.

 1. Vyberte jazyky dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti okna.
 2. Kliknite na príslušné tlačidlo požadovanej úlohy:
 • Skenovať do programu Microsoft Word – táto funkcia vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do dokumentu programu Microsoft Word.
 • Skenovať do programu Microsoft Excel – táto funkcia vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do tabuľky v programe Microsoft Excel.
 • Skenovať do snímky PDF s možnosťou vyhľadávania – táto funkcia vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do dokumentu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania.
 • Skenovať do snímky – táto funkcia vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a uložiť snímky. Ak je skenovanie dokončené, program automaticky otvorí dialógové okno ukladania snímky.
  Finereader listpicture Základné rýchle úlohy Podrobnosti sú uvedené v časti Podporované formáty snímok.
 • Konvertovať PDF/obraz do programu Microsoft Word – táto funkcia vám umožní skonvertovať dokumenty PDF a súbory so snímkami do dokumentu programu Microsoft Word.
 • Konvertovať fotografiu do programu Microsoft Word – pomocou tejto funkcie môžete skonvertovať snímky z digitálneho fotoaparátu do dokumentu programu Microsoft Word.
 1. Výsledný nový dokument s rozpoznaným textom sa otvorí vo vami vybratej aplikácií. Ak je úloha Skenovať do snímky dokončená, otvorí sa dialógové okno ukladania snímky.

Dôležité! Ak sa vykonávajú Rýchle úlohy, údaje sa štandardne konvertujú podľa súčasných nastavení programu. Ak ste zmenili nastavenia programu, opätovne vykonajte úlohy, aby ste dostali rozpoznaný text pri použití nových nastavení.

Finereader listpicture Základné rýchle úlohy Podrobnosti sú uvedené v časti Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader.

Základné rýchle úlohy