Rýchle úlohy pre konverziu dokumentu do formátu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania

Pomocou karty Adobe PDF, ktorá sa nachádza v okne Nová úloha, máte prístup k Rýchlym úlohám programu ABBYY FineReader a môžete konvertovať snímky ľubovoľného typu (naskenované dokumenty, dokumenty vo formáte PDF a súbory so snímkami) do formátu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania.

Dôležité! Aby ste mohli spustiť túto skupinu úloh, musíte mať na počítači nainštalovanú aplikáciu umožňujúcu prezeranie dokumentov PDF.

  1. Z rozbaľovacej ponuky Jazyk dokumentu, ktorá sa nachádza v hornej časti okna, vyberte možnosť jazyky dokumentu.
  2. Ak vyberiete možnosť Skomprimovať do čiernobieleho dokumentu PDF, ktorá sa nachádza v spodnej časti okna, zmenšíte veľkosť súboru PDF tak, že sa snímka uloží do čiernobieleho farebného režimu.
  3. Kliknite na príslušné tlačidlo požadovanej úlohy:
  • Skenovať do snímky PDF s možnosťou vyhľadávania – táto funkcia vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do dokumentu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania v režime Text pod obrazom strany.
  • Skenovať do dokumentu PDF s možnosťou úpravy – táto funkcia vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do dokumentu Adobe PDF v režime Text nad obrazom strany.
  • Konvertovať do snímky PDF s možnosťou hľadania – táto funkcia vám umožní konvertovať dokumenty PDF a súbory so snímkami do dokumentu vo formáte Adobe PDF v režime Text pod obrazom strany.
  • Konvertovať do dokumentu PDF s možnosťou úpravy – táto funkcia vám umožní konvertovať dokumenty PDF a súbory so snímkami do dokumentu vo formáte Adobe PDF v režime Text nad obrazom strany.

Finereader listpicture Rýchle úlohy pre konverziu dokumentu do formátu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania Podrobnosti sú uvedené v časti Formát PDF.

  1. Otvorí sa nový dokument PDF v aplikácii určenej na prezeranie dokumentov PDF.

 

Dôležité! Ak sa vykonávajú Rýchle úlohy, údaje sa štandardne konvertujú podľa aktuálnych nastavení programu. Ak ste zmenili nastavenia programu, opätovne vykonajte úlohy, aby ste dostali rozpoznaný text pri použití nových nastavení.

Tip. Pri ukladaní naskenovaného dokumentu vo formáte PDF môžete nastaviť heslá, ktoré budú dokument PDF chrániť pred neoprávneným otvorením, tlačou alebo úpravami. Ďalšie informácie sú uvedené v časti Nastavenia zabezpečenia PDF.

Finereader listpicture Rýchle úlohy pre konverziu dokumentu do formátu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania Podrobnosti sú uvedené v časti Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader.

Rýchle úlohy pre konverziu dokumentu do formátu Adobe PDF s možnosťou vyhľadávania