Rýchle úlohy pre konverziu do dokumentu programu Microsoft Word

Kartu Microsoft Word, ktorá sa nachádza v okne Nová úloha, môžete použiť pre prístup k Rýchlym úlohám programu ABBYY FineReader, ktoré sa používajú na konverziu snímok získaných rôznymi spôsobmi (skenované dokumenty, digitálne fotografie, súbory PDF a súbory so snímkami) do dokumentu programu Microsoft Word pre následnú jednoduchú úpravu a používanie.

Dôležité! Aby ste mohli spustiť úlohy nachádzajúce sa v tejto skupine, musí byť na počítači nainštalovaný program Microsoft Word.

  1. Z rozbaľovacej ponuky Jazyk dokumentu, ktorá sa nachádza v hornej časti okna, vyberte možnosť jazyky dokumentu.
  2. V spodnej časti okna vyberte požadované nastavenia konverzie:
  • Režim ukladania formátu dokumentu
  • Možnosť Zachovať obrázky vyberte vtedy, ak chcete v cieľovom dokumente zachovať obrázky.
  • Ak chcete v cieľovom dokumente zachovať hlavičky a päty, vyberte možnosť Zachovať hlavičky a päty.
  1. Kliknite na príslušné tlačidlo požadovanej úlohy.
  • Funkcia Skenovať do programu Microsoft Word vám umožní naskenovať a skonvertovať papierový dokument.
  • Konvertovať PDF/obraz do programu Microsoft Word – táto funkcia vám umožní skonvertovať dokumenty PDF a súbory so snímkami.
  • Konvertovať fotografiu do programu Microsoft Word – pomocou tejto funkcie môžete skonvertovať snímky z digitálneho fotoaparátu.
  1. Keď je spracovanie dokumentu dokončené, otvorí sa nový dokument programu Microsoft Word, ktorý bude obsahovať rozpoznaný text.

Dôležité! Ak sa vykonávajú Rýchle úlohy, údaje sa štandardne konvertujú podľa aktuálnych nastavení programu. Ak ste zmenili nastavenia programu, opätovne vykonajte úlohy, aby ste dostali rozpoznaný text pri použití nových nastavení.

Finereader listpicture Rýchle úlohy pre konverziu do dokumentu programu Microsoft Word Podrobnosti sú uvedené v časti Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader.

Rýchle úlohy pre konverziu do dokumentu programu Microsoft Word