Ostatné rýchle úlohy

Kartu Iné, ktorá sa nachádza v okne Nová úloha, použite pre prístup k ďalším možnostiam rýchlych úloh programu ABBYY FineReader.

  1. Z rozbaľovacej ponuky Jazyk dokumentu, ktorá sa nachádza v hornej časti okna, vyberte možnosť jazyky dokumentu.
  2. Kliknite na príslušné tlačidlo požadovanej úlohy.
  • Možnosť Skenovať do dokumentu vo formáte HTML vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do dokumentu vo formáte HTML.
  • Možnosť Skenovať do iných formátov vám umožní naskenovať akýkoľvek papierový dokument a skonvertovať ho do ľubovoľného z podporovaných formátov.
  • Možnosť Konvertovať PDF/obraz do programu Microsoft Excel vám umožní skonvertovať dokumenty PDF a súbory so snímkami do dokumentu programu Microsoft Excel.
  • Možnosť Konvertovať PDF/obraz do iných formátov vám umožní skonvertovať dokumenty PDF a súbory so snímkami do ľubovoľného formátu podporovaného aplikáciou.
  • Použitím funkcie Skenovať môžete naskenovať papierový dokument.
  • Funkcia Otvoriť umožňuje otvoriť dokumenty PDF a súbory so snímkami.
  1. V závislosti od vybraných úloh sa otvorí nový dokument, alebo sa otvorí dialógové okno s možnosťami uloženia. Ak sa otvorí dokument, bude obsahovať rozpoznaný text a snímky sa pridajú do dokumentu programu FineReader.

Dôležité! Ak sa vykonávajú Rýchle úlohy, údaje sa štandardne konvertujú podľa aktuálnych nastavení programu. Ak ste zmenili nastavenia programu, opätovne vykonajte úlohy, aby ste dostali rozpoznaný text pri použití nových nastavení.

Finereader listpicture Ostatné rýchle úlohy Podrobnosti sú uvedené v časti Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader.

Ostatné rýchle úlohy