Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader

Keď sa pomocou programu ABBYY FineReader spracovávajú dokumenty, často sa opakujú postupnosti tých istých akcií, ako napr. skenovanie a rozpoznávanie dokumentu a následné ukladanie výsledkov do konkrétneho formátu. Na vykonanie najčastejšie sa opakujúcich úloh obsahuje program ABBYY FineReader možnosť Rýchle úlohy, vďaka čomu môžete získať rozpoznaný text jedným kliknutím.

Rýchle úlohy môžete spustiť z okna Nová úloha, ktoré sa štandardne objaví pri spustení programu. Ak je okno Nová úloha zatvorené, kliknite na hlavný panel nástrojov a potom na tlačidlo Nová úloha.

Zobrazenie okna Nová úloha

Finereader quicktasks Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader
  1. V okne Nová úloha vyberte kartu požadovanej úlohy:
  1. Z rozbaľovacej ponuky Jazyk dokumentu vyberte jazyky rozpoznávania. K dispozícii sú ďalšie možnosti (v spodnej časti okna), ktoré môžete použiť pri automatizovaných úlohách na konverziu údajov do dokumentu programu Microsoft Word alebo do dokumentu Adobe PDF.
  2. Kliknite na príslušné tlačidlo pre danú automatizovanú úlohu.

Úlohy programu ABBYY FineReader sa vykonávajú na základe nastavení, ktoré môžete prispôsobiť a upraviť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Počas vykonávania automatizovanej úlohy sa na obrazovke zobrazí lišta vykonávanej úlohy s indikátorom vykonávanej úlohy, so zoznamom krokov automatizovanej úlohy, s tipmi a výstrahami.

Finereader taskautomationprogressbar Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader

Poznámka: Aby bolo možné rozpoznávať dokumenty so zložitými štruktúrami, môžete každú fázu spracovávania upraviť a spustiť ručne. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Program ABBYY FineReader krok za krokom.

Program ABBYY FineReader obsahuje aj možnosť vytvárať vlastné automatizované úlohy s krokmi potrebnými pre vaše špecifické úlohy. Podrobnosti sú uvedené v časti Správa automatizovaných úloh programu ABBYY FineReader.

Rýchle úlohy programu ABBYY FineReader