Získanie snímky

Aby bolo možné začať proces rozpoznávania OCR, musí program ABBYY FineReader získať snímku vášho dokumentu. Existuje niekoľko spôsobov vytvorenia snímky, napríklad:

 • Naskenovanie papierového dokumentu
 • Otvorenie existujúceho súboru so snímkou alebo dokumentu PDF
 • Odfotografovanie textu
Skenovanie papierových dokumentov Otváranie súborov so snímkami a dokumentov PDF Fotografovanie textu pomocou digitálneho fotoaparátu
 


 1. Presvedčte sa, či je skener pripojený a zapnutý.

  Preštudujte si dokumentáciu ku skeneru, aby ste sa presvedčili, že je nastavený správne. Nezabudnite nainštalovať softvér dodávaný so skenerom. Niektoré modely skenerov je potrebné zapnúť skôr, ako zapnete počítač.

 2. Stranu dokumentu, ktorá sa má naskenovať, umiestnite do skenera. Ak je skener vybavený automatickým podávačom papiera, môžete do skenera vložiť viacero strán, ak potrebujete spracovať viacstranový dokument.
 3. Kliknite na možnosť Skenovať alebo vyberte možnosť Skenovať strany… v ponuke Súbor.

  Otvorí sa dialógové okno skenovania. Vyberte príslušné nastavenia a začnite skenovať. Naskenované strany sa pridajú do okna Strany, ktoré sa nachádza v programe ABBYY FineReader.

Tip. Bežné tlačené kancelárske dokumenty je najlepšie skenovať v odtieňoch sivej s rozlíšením 300 dpi.

Kvalita rozpoznávania a výsledkov OCR závisí od kvality zdrojového dokumentu a vybratých možností skenovania. Snímky s nízkou kvalitou môžu ovplyvniť výsledky rozpoznávania. Preto je potrebné správne upraviť nastavenia skenovania a zohľadňovať vlastnosti vstupného dokumentu.

Finereader listpicture Získanie snímky Podrobnosti sú uvedené v častiach Ako zahrnúť špecifické charakteristiky papierových dokumentov a Tipy pre získavanie snímok (skenovanie).

Súbory môžete otvoriť vo formáte PDF a rozpoznať hotové súbory snímok (podrobnosti sú uvedené v časti Podporované formáty snímok).

Otvorenie súboru so snímkou alebo súboru PDF:

 • V programe ABBYY FineReader kliknite na tlačidlo Otvoriť, alebo vyberte možnosť Otvoriť súbor PDF/snímku…, ktorá sa nachádza v ponuke Súbor.

  V dialógovom okne vyberte príkaz Otvoriť snímku:

  1. Vyberte jednu alebo viacero snímok.
  2. Ak ide o viacstranový dokument, určite rozsah strán.
  3. Aktivovaním funkcie Zistiť orientáciu strany sa pri otváraní snímok automaticky zistí rozvrhnutie strán.
  4. Aktivovanie funkcie Rozdeliť dvojité strany zabezpečí, že sa pri otváraní snímok dvojité strany automaticky rozdelia na dve samostatné snímky.
  5. Ak aktivujete možnosť Aktivovať predbežné spracovanie snímky, pri otvorení snímok sa vykoná automatizované predbežné spracovanie snímky.

  Poznámka: Ak sú strany snímok otvorené alebo naskenované prvýkrát, pridajú sa do nového dokumentu programu FineReader a zobrazia sa v okne Strany. Neskôr, keď sa snímky strán otvárajú alebo skenujú, pridajú sa do spodnej časti dokumentu programu FineReader.

  Finereader listpicture Získanie snímky Podrobnosti sú uvedené v časti Dokumenty programu ABBYY FineReader.

 • V programe Prieskumník Windows kliknite pravým tlačidlom myši na súbor so snímkou a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Otvoriť v programe ABBYY FineReader.
 • V programe Microsoft Outlook vyberte e-mailovú správu s prílohami vo forme snímok alebo dokumentov PDF, ktoré chcete otvoriť, a na paneli nástrojov kliknite na Finereader frbutton Získanie snímky. Z dialógového okna vyberte jeden súbor.
 • V programe Microsoft Outlook alebo v programe Prieskumník Windows presuňte požadovaný súbor so snímkou do hlavného okna programu ABBYY FineReader. Snímka sa pridá do aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader.

Poznámka: Autor súboru PDF mohol nastaviť obmedzenie prístupu pre daný súbor. Autor mohol napríklad vytvoriť prístup vyžadujúci heslo, alebo nastaviť obmedzenie niektorých funkcií, ako napríklad možnosť vyextrahovať text a grafické informácie. Aby boli dodržané pravidlá a nariadenia týkajúce sa autorského práva, bude program ABBYY FineReader od vás v takom prípade vyžadovať heslo na otvorenie takto chránených dokumentov.

Program ABBYY FineReader môže vykonať rozpoznávanie OCR na snímkach zachytených pomocou digitálneho fotoaparátu.

 1. Odfotografujte text.

  Poznámka: Aby boli dosiahnuté dobré výsledky optického rozpoznávania OCR, je potrebná dobrá kvalita fotografií.

  Finereader listpicture Získanie snímky Podrobnosti sú uvedené v časti Fotografovanie dokumentov.

 2. Fotografiu uložte na pevný disk.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť a vyberte možnosť Otvoriť súbor PDF/snímku… z ponuky Súbor.

Získanie snímky