Ukladanie výsledkov

Rozpoznaný text môžete uložiť do súboru, odoslať do zvolenej aplikácie, skopírovať do Schránky alebo odoslať e-mailom v ľubovoľnom z podporovaných formátov programu ABBYY FineReader. Uložiť môžete buď celý dokument, alebo iba vybraté strany.

Dôležité! Skôr, ako kliknete na tlačidlo Uložiť, uistite sa, že ste nastavili správne a požadované možnosti uloženia.

Uloženie rozpoznaného textu:

 1. Pomocou rozbaľovacej ponuky na hlavnom paneli nástrojov vyberte režim ukladania formátu.

  Režimy ukladania formátu dokumentu.

  1. Presná kópia
   tento režim vám umožní vytvoriť dokument s takým istým formátovaním, aké má originálny dokument.
   Túto možnosť odporúčame použiť pri dokumentoch, ktoré majú zložité formátovanie, ako napr. propagačné letáky. Zapamätajte si, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy text a formátovania vo výstupnom dokumente.
  2. Upraviteľná kópia
   pomocou tohto režimu je možné vytvoriť dokument, ktorého formátovanie sa môže mierne líšiť od originálneho dokumentu. Dokumenty vytvorené v tomto režime je možné jednoducho upravovať.
  3. Formátovaný text
   vo výslednom dokumente budú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné medzery a umiestnenia objektov na strane. Výsledný text bude zarovnaný vľavo. Text, ktorý sa číta sprava doľava, sa zarovná k pravému okraju.

   Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

  4. Obyčajný text
   Tento režim nezachováva formátovanie textu.

  Dôležité! Zoznam dostupných možností sa môže líšiť v závislosti od vybratého formátu ukladania.

 2. Na karte Uložiť, ktorá sa nachádza v dialógovom okne Možnosti, vyberte požadované možnosti ukladania a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Na hlavnom paneli nástrojov kliknite na šípku napravo od tlačidla Uložiť a vyberte vhodnú možnosť, alebo použite príkazy z ponuky Súbor.

Finereader listpicture Ukladanie výsledkov Podrobnosti sú uvedené v časti Ukladanie výsledkov v rôznych formátoch.

Poznámka: Program ABBYY FineReader vám takisto umožňuje uložiť snímky stránok. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ukladanie snímky strany.

Ukladanie výsledkov