Rozpoznávanie

Program ABBYY FineReader používa technológiu optického rozpoznávania znakov na konvertovanie snímok dokumentov na upraviteľné texty. Pred vykonaním rozpoznávania OCR program analyzuje štruktúru celého dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, čiarové kódy, obrázky a tabuľky.

Finereader listpicture Rozpoznávanie Podrobnosti sú uvedené v časti Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti.

Dokumenty programu ABBYY FineReader sa štandardne automaticky rozpoznajú s aktuálnymi nastaveniami programu.

Tip. Automatickú analýzu a optické rozpoznávanie OCR novo pridaných snímok môžete deaktivovať z karty Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

Lepšie výsledky optického rozpoznávania OCR dosiahnete tak, že vyberiete vhodné možnosti pre jazyk rozpoznávania, režim rozpoznávania a typ tlače rozpoznávaného textu.

Finereader listpicture Rozpoznávanie Podrobnejšie informácie nájdete v časti Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR.

V niektorých prípadoch je možné proces optického rozpoznávania OCR spustiť ručne. Napríklad, ak ste deaktivovali automatické rozpoznávanie, ručne vybrali oblasť na snímke, alebo zmenili nasledujúce nastavenia v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…):

  • Jazyk rozpoznávania na karte Dokument.
  • Druh tlače dokumentu na karte Dokument.
  • Nastavenia rozpoznávania na karte Čítať.
  • Zodpovedajúce písma na karte Rozšírené.

Ručné spustenie procesu rozpoznávania OCR:

  • Kliknite na tlačidlo Čítať, ktoré sa nachádza na hlavnom paneli nástrojov, alebo
  • Vyberte možnosť Čítať z ponuky Dokument

Tip. Vybratú oblasť alebo stranu môžete rozpoznať tak, že z ponuky Strana a z ponuky Oblasti vyberiete príslušné možnosti, alebo použijete kontextovú ponuku.

Rozpoznávanie