Práca s dokumentmi programu ABBYY FineReader

Pri práci s dokumentom programu ABBYY FineReader môžete urobiť nasledujúce operácie:

 • Vytvorenie nového dokumentu

  • V ponuke Súbor vyberte možnosť Nový dokument programu FineReader, alebo
  • na hlavnom paneli nástrojov kliknite na Finereader new Práca s dokumentmi programu ABBYY FineReader
 • Odstránenie strany z aktuálneho dokumentu

  • V okne Dokument vyberte stranu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť stranu z dokumentu z ponuky Strana, alebo
  • v okne Dokument kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, ktorú chcete odstrániť, a potom z ponuky skratiek vyberte položku Odstrániť stranu z dokumentu.

  Ak chcete vybrať viac strán, podržte kláves CTRL a klikajte na jednotlivé strany, ktoré chcete vybrať.

 • Otvorenie dokumentu

  Program ABBYY FineReader vytvorí pri spustení automaticky nový dokument.

  Poznámka: Ak chcete, aby program ABBYY FineReader otvoril posledný dokument, s ktorým ste pracovali, vyberte možnosť Nástroje>Možnosti…, kliknite na kartu Rozšírené a potom vyberte možnosť Pri spustení otvoriť naposledy použitý dokument programu FineReader.

  Otvorenie dokumentu:

  1. V ponuke Súbor vyberte možnosť Otvoriť dokument programu FineReader…
  2. V dialógovom okne Otvoriť dokument vyberte požadovaný dokument.

  Poznámka: Dokument programu ABBYY FineReader môžete otvoriť priamo aj z Prieskumníka operačného systému Windows (Windows Explorer), a to tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na priečinok s dokumentom (priečinky s dokumentmi sú zobrazené akoFinereader batchicon Práca s dokumentmi programu ABBYY FineReader) a z ponuky skratiek vyberiete príkaz Otvoriť v programe ABBYY FineReader.

 • Pridávanie obrázkov do aktuálneho dokumentu

  • V ponuke Súbor vyberte možnosť Otvoriť súbor PDF/snímku…
  • V dialógovom okne Otvoriť obraz vyberte požadované snímky a kliknite na tlačidlo Otvoriť. Vybraté snímky sa pridajú do dokumentu a ich kópie sa uložia do priečinka dokumentov.

  Poznámka: Obrázky môžete pridávať aj priamo z Prieskumníka operačného systémy Windows (Windows Explorer):

  • V Prieskumníkovi operačného systému Windows (Windows Explorer) vyberte požadované súbory obrázkov (resp. snímok), kliknite pravým tlačidlom myši na výber a v ponuke skratiek vyberte možnosť Otvoriť pomocou programu ABBYY FineReader.

   Ak je program ABBYY FineReader spustený, vybraté súbory sa pridajú do aktuálneho dokumentu. V opačnom prípade sa program ABBYY FineReader spustí a vybraté súbory sa pridajú do nového dokumentu.

 • Uloženie aktuálneho dokumentu

  1. V ponuke Súbor vyberte možnosť Uložiť dokument programu FineReader…
  2. V dialógovom okne Uložiť dokument zadajte do príslušného poľa názov dokumentu a určite aj miesto, kam sa má dokument uložiť.

  Poznámka: Pri ukladaní dokumentu programu ABBYY FineReader sa uložia snímky strán, rozpoznaný text, naučené vzory a používateľské jazyky (ak nejaké sú).

 • Zatvorenie aktuálneho dokumentu

  • Ak chcete zatvoriť stranu aktuálneho dokumentu, vyberte stranu a potom vyberte možnosť Zavrieť aktuálnu stranu v ponuke Dokument.
  • Ak chcete zatvoriť celý dokument, vyberte možnosť Zavrieť dokument programu FineReader v ponuke Súbor.
 • Uloženie možností aktuálneho dokumentu

  Uloženie možností aktuálneho dokumentu do súboru:
  1. Vyberte možnosť Nástroje>Možnosti… a kliknite na kartu Rozšírené.
  2. Kliknite na tlačidlo Možnosti ukladania….

   Poznámka: Ak chcete obnoviť predvolené možnosti, kliknite na položku Obnoviť pôvodné.

  3. V dialógovom okne Uložiť možnosti zadajte do príslušného poľa názov súboru a určite aj miesto, kam sa má súbor uložiť.

  Uložia sa tieto možnosti dokumentu:

  • možnosti vybraté na kartách Dokument, Skenovať/Otvoriť, Čítať, Uložiť, Zobraziť a Rozšírené v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…),
  • skupiny jazykov, používateľské slovníky a vzory,
  • cesta k priečinku, kde sú uložené používateľské jazyky a slovníky.

  Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, kliknite na tlačidlo Obnoviť pôvodné na karte Rozšírené v dialógovom okne Možnosti (Nástroje>Možnosti…).

 • Načítanie možností dokumentu

  1. Vyberte možnosť Nástroje>Možnosti… a kliknite na kartu Rozšírené.
  2. Kliknite na tlačidlo Načítať možnosti….
  3. V dialógovom okne Načítať možnosti vyberte súbor, ktorý obsahuje požadované možnosti dokumentu (súbory možností majú príponu *.fbt), a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Práca s dokumentmi programu ABBYY FineReader